Radní jednali o opravách komunikací, pořízení kompostérů i žádostech o dotace

6. 9. 2023 · 3 minuty čtení · 1 fotografie
Téma Z města

V úterý 5. září se k jednání sešla Rada města Hustopečí. Mezi hlavními body nechyběla žádost o dotaci, která by mohla pokrýt částečné opravy společenského domu, schválení dodavatele nových kompostérů do domácností nebo třeba opravy komunikace a chodníků v ulici Dvořákova. 

Toalety, fasádu i střechu společenského domu by mohla zafinancovat dotace
Radní schválili podání žádosti o dotaci z programu Interreg SK-CZ na spolufinancování akce "Spojená komunita Hustopečí a Kútov", což je v podstatě forma přeshraniční spolupráce se spolkem Pjekné mjestečko. „Naše hustopečská chasa má v Kútech dlouholeté vazby a je proto přirozené, že se zdejší obrátili na Hustopečské s nabídkou spolupráce při žádosti o dotaci. Z té by se v Kútech zafinancovala výstavba části areálu podobného našemu amfiteátru za společenským domem a my bychom zase získali finance na dílčí opravy společenského domu, které zahrnují nové toalety, fasádu, střechu, ale také lavičky, stany i kamery v novém amfiteátru, to vše v hodnotě 11 milionů korun. V rozpočtu sice s těmito výdaji počítáme, ale byli bychom rádi, kdybychom je díky dotaci ušetřili,“ popsala projekt starostka Hana Potměšilová s tím, že žádost musí být podaná do konce září a výsledek bude známý v lednu příštího roku. 

Občané budou moci žádat o nové kompostéry
Radní vybrali dodavatele štěpkovače pro Městské služby a 800 kompostérů do domácností, které z velké části pokryje dotace z Ministerstva životního prostředí. „Kompostéry bychom měli mít k dispozici na podzim a občané budou včas informováni o tom, jak a kdy o ně zažádat. Po dobu 5 let je mohou mít v bezplatném nájmu, poté přejdou do jejich vlastnictví. Náklady na pořízení kompostérů i štěpkovače jsou asi 4,5 milionu korun bez DPH,“ vysvětlil místostarosta Bořivoj Švásta.  Třetí součástí celého projektu Předcházení vzniku odpadů ve městě Hustopeče bude nákup plastových skleniček na víno a jejich přenosné myčky, kterou bude využívat organizační složka Marketing a kultura při městských akcích. 

Děti, využívající školní autobus, dostanou vyšší příspěvek na permanentku
Již druhým rokem funguje školní autobus jako běžná linka IDS Jihomoravského kraje, což s sebou přineslo i vyšší cenu jízdného. Radní se proto již pro letošní školní rok rozhodli zvýšit příspěvek na roční jedno pásmovou jízdenku z 500 na 1000 korun. „Příspěvek jsme zvýšili proto, aby se rodičům vůbec vyplatilo tuto roční permanentku kupovat, protože zcela nelogicky vycházelo levněji, když si děti každý den kupovaly jednorázové jízdenky po šesti korunách. Nárok na zvýšený příspěvek má každé dítě do věku 18 let s trvalým bydlištěm v Hustopečích, které se prokáže čestným prohlášením o navštěvování školy v Hustopečích pro tento (a pak každý následující) školní rok,“ vysvětlil místostarosta Josef Horák. Rodičům žáků, kterým byl příspěvek pro školní rok 2023/2024 proplacen ve výši 500 korun, bude na jejich žádost doplacen rozdíl. 

Ulice Dvořákova se dočká nové komunikace i chodníků
Od září do prosince budou v ulici Dvořákova probíhat čilé stavební práce. Kromě nového povrchu na komunikaci zde přibude i chodník, veřejné osvětlení a záhony. „Po setkání s místními obyvateli jsme se dohodli na jednostranném chodníku s tím, že druhou stranu osadíme bezúdržbovými záhony. Stavbu provede firma Strabag za necelých 5 milionů korun,“ vysvětlil místostarosta Bořivoj Švásta.  

Město prodává i kupuje automobil
Poté, co město předalo Senior dopravu soukromé taxislužbě, rozhodlo se prodat automobil, který seniorům k převozům sloužil. Současně s prodejem Volkswagenu Caddy bude protihodnotou zakoupen vůz Fiat Doblo, který bude sloužit Městským službám. 

Tábory se ještě více zazelenají
Už na podzim se ulice Tábory dočká další fáze revitalizace. Po opravě komunikace a chodníků, vybudování cyklostezky a výsadbě stromů přijde na řadu výsadba záhonů podél cyklostezky. „V podstatě tím dokončíme již rozjetý projekt a tuto lokalitu budeme mít téměř hotovou. Záhony nám vysadí Zahradnictví Pilát z Klobouků u Brna za necelých 180 tisíc korun,“ dodal místostarosta Bořivoj Švásta.

Město podpoří akci Zažít město jinak
Dobročinný spolek Narana již druhým rokem pořádá sousedskou slavnost Zažít město jinak, kterou podpoří i město Hustopeče. Uskuteční se v sobotu 16. září v ulici Mrštíkova, která bude z tohoto důvodu uzavřena v době od 13 do 20 hodin.

odebírejte přes RSS