Radní jednali. V Žižkově ulici se budou stavět dva bytové domy určené na sociální bydlení

18. 5. 2017 · 2 minuty čtení · 1 fotografie
Téma Z města

Radní se sešli na 65. schůzi v úterý 16. května 2017. Jednali o zateplení Polikliniky, rekonstrukci kotelny Společenského domu Hustopeče, rozšíření sběrných míst na třídění odpadu o kontejnery určené pro použitý kuchyňský olej a o vzniku dvou domů v ulici Žižkově. 

V Hustopečích se rozšíří nabídka sociálního bydlení
Na posledním zasedání rady města Hustopeče bylo rozhodnuto o tom, že jeden z plánovaných domů, který bude postaven v ulici Žižkově, bude sloužit jako sociální bydlení pro matky s dětmi. Předpokládá se, že dům bude rozdělen na šest různě velkých bytů. Druhá, větší, budova, která bude postavena vedle, bude sloužit jako pečovatelský dům nejen pro seniory. Zde je plánováno 11 bezbariérových bytů.
„Jedná se o velmi náročný projekt a žádáme o dotaci ze dvou různých dotačních titulů, proto nyní poptáváme firmu, která by vypracovala žádost o dotaci,“ uvedla starostka Hana Potměšilová. 

Kotelna ve Společenském domě Hustopeče potřebuje rekonstrukci 
Ve společenském domě jsou nutné rekonstrukce důležité pro provoz. Vedení města nyní hledá firmu na rekonstrukci kotelny. Stávající kotle jsou již po mnohaletém provozu ve špatném technickém stavu a jejich výměna povede i k významné úspoře energií. Kotelna slouží i vedlejší budově, kde je umístěna restaurace. 

Kontejnery na použité kuchyňské tuky rozšíří nabídku sběrných nádob ve městě
Na veřejných sběrných místech v Hustopečích budou rozmístěny zvláštní nádoby (speciálně upravené 240 l kontejnery) určené k uložení použitého potravinářského oleje a tuku. Vedoucí městských služeb Ivan Chrastina a Ondřej Němeček z Odboru životního prostředí vytipovali 10 míst, kde budou tyto kontejnery umístěny. „Studie dokazují, že čím blíž má člověk sběrné místo, tím častěji třídí odpad. V třídění odpadu místní obyvatele podporujeme, stále rozšiřujeme sběrná místa a zvyšujeme na nich možnosti třídění,“ doplnil místostarosta Bořivoj Švásta.   

16646

Hustopečská sběrná místa se rozšíří o kontejnery na olej, FOTO: archiv MěÚ Hustopeče 

Budova Polikliniky se dočká zateplení
V operačním programu Životního prostředí byl vypsán dotační titul na zateplování objektů. Vedení města zvažovalo, na doporučení specializované firmy, o zateplení u těchto budov: společenský dům, městská sportovní hala a Poliklinika. O dotaci se nakonec bude žádat pro budovu Polikliniky, protože došlo ke změně plánů s tímto objektem a plně vyhovuje dotační výzvě.
Po plánované přestavbě bývalé JIP v roce 2018 v budově nemocnice se odstěhuje z Polikliniky celá rehabilitace a první podzemní podlaží zůstane prázdné. Po zvážení všech pro a proti se od záměru vybudování tří bytů upustilo. Nyní se jedná o nájmu těchto prostor za účelem zřízení odlehčovací péče. Tato služba nabízí seniorům denní pobyt s programem a je určená pro ty, kteří již nemohou zůstat doma bez pomoci a podle sdělení sociálního odboru je u nás velmi potřebná a žádaná. 

 –ves-

odebírejte přes RSS