Radní: Realizujeme projekt participativního rozpočtu 2023

31. 1. 2024 · 2 minuty čtení · 2 fotografie
Téma Z města
V úterý 30. ledna zasedali radní města. Na programu měli téměř 60 bodů, vybíráme pro vás ty nejzajímavější z nich.

Radní schválili uzavření smlouvy o dílo na zhotovení dřevěné pergoly na dvoře ZŠ Nádražní. „Projekt venkovní učebny s pergolou se umístil na třetím místě v participativním rozpočtu pro rok 2023, posunuli jsme se do fáze realizace a uzavřeli smlouvu na tesařské a pokrývačské práce,“ vysvětluje místostarosta Bořivoj Švásta. Městskou kasu vyjde projekt na 261 tisíc a v letošním roce bude hotovo.

Město chystá rozšíření systému plateb na parkovištích. „Radní schválili uzavření dodatku k licenční smlouvě na parkovací karty. Stávající systém bude rozšířen o další modul, a to elektronické parkovací karty. Postupně přestaneme vydávat papírové parkovací karty a nahradíme je elektronickou parkovací kartou,“ vysvětluje starostka Hana Potměšilová. Systém např. počítá s platbou parkového pomocí QR kódu na dálku a spoustu dalších uživatelsky přívětivých funkcí.

Město požádá o poskytnutí dvou dotací z Jihomoravského kraje, případné finance podpoří výsadbu zeleně po městě a také větrolamu. „Na projekt větrolamu v katastru Hustopeče-Starovice (kolem obslužné komunikace, Westfalia a Linden) jsme žádali o dotaci již loni, bohužel bez výsledku. Zkoušíme tedy zažádat znovu, tentokrát u Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2024,“ říká místostarosta Švásta.

Šest projektových dokumentací na ulice, parkování či chodníky má své zhotovitele. „Projekty (parkoviště Brněnská a Vrchlického, chodník Vrchlického, komunikace Gen. Peřiny × Žižkova, rekonstrukce Školní a Pionýrská, obytná zóna Tábory) vysoutěžily tři různé firmy, které předložily nejvýhodnější cenovou nabídku,“ osvětluje starostka. „Je dobré mít v šuplíku projektovou dokumentaci, naskytne-li se například vhodný dotační program či přebytek v rozpočtu. Budeme tak lépe připraveni,“ dodává místostarosta Švásta.

Radní schválili objednávku na výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP na stavební úpravy na Penzionu pro důchodce. „Stavební práce započnou 1. března 2024 a potrvají zhruba půl roku,“ říká místostarosta Josef Horák.

V areálu venkovního koupaliště půjde k zemi nevyužívaná budova. „Jedná se o starou budovu za beachvolejbalovým hřištěm, pro kterou nemáme využití a je ve špatném stavu,“ vysvětluje Švásta. Radní schválili objednávku demolice a odvoz suti, z kasy poputuje 150 tisíc. „Na akci je vhodná doba, probíhá zde totiž rekonstrukce celého koupaliště,“ dodává Horák. Volné místo vyplní venkovní hřiště či sociální zařízení.

Radní vzali na vědomí úplnou uzavírku asfaltové polní cesty na Starovice. „Cesta bude uzavřena od 5. do 20. února z důvodu výstavby inženýrských sítí v lokalitě za ulicí Gen. Peřiny,“ vysvětluje Horák.

Do města přijede protidrogový vlak Revolution train. „Navzdory poměrně vysoké ceně jsme se k nám do města rozhodli pozvat projekt protidrogového vlaku Revolution train. Jedná se o 100minutový program, který je vhodný pro žáky a studenty vyšších tříd a samozřejmě také veřejnost,“ zve k osvětě Švásta. Více informací o projektu, na který poputuje 148 tisíc, naleznete na www.revolutiontrain.cz.

Město podpoří zvýšení povědomí o pomoci pro tzv. sendvičovou generaci. „Jedná se o pomoc pro osoby, které se starají jak o své děti, tak o své stárnoucí rodiče. Chceme poradit, na koho se obrátit, kde požádat o pomoc, pro začátek odkážeme zájemce na web www.sendvicovagenerace.cz,“ říká starostka Potměšilová.

-otah-

odebírejte přes RSS