Restaurace kašny na náměstí zohlednila zub času

7. 12. 2017 · 1 minuta čtení · 4 fotografie · 1 video
Téma Z města

Renesanční kašna na Dukelském náměstí je jednou z nejdůležitějších historických památek v Hustopečích. Je vytvořena z pískovce a datována někdy kolem roku 1592. „Restaurování kašny se historicky opakuje. Poprvé byla opravena v roce 1971, poté v roce 1993. Takže se držíme určitého cyklu. Na začátku roku 2017 vznikl restaurátorský záměr a následně návrh,“ uvedl místostarosta Bořivoj Švásta.
Celkové výdaje na projekt byly přes 360 tisíc korun, téměř polovinu částky pokryla dotace z Ministerstva kultury z programu na podporu kulturních památek. Práce na kašně začala v květnu a koncem listopadu bylo hotovo. „Restaurování se týkalo dvou hlavních částí. První bylo komplexní zrestaurování sochařské výzdoby, odstranění nevhodných cementových a epoxidových doplňků, vytmelení objektu, zpevnění kamenné složky, rekonstrukce celé tvarové modelace a následná konzervace, aby dokázala odolávat povětrnostním vlivům. Další důležitou součástí byla oprava nefunkční hydroizolace kašny, protože se zde ztrácela voda,“ vysvětlil restaurátor Peter Šimon.


Součástí restaurace bylo i odstranění nevhodných materiálů, které byly při opravě kašny použity v minulosti. Kašna je nyní v ideálním stavu. Během tvarové rekonstrukce restaurátoři zohlednili i zub času. „Objekt je zrekonstruován pouze částečně, tzv. muzeálním způsobem restaurování. Tvary jsme doplňovali s respektováním určitého zvětrání památky,“ doplnil Šimon.
Restaurátoři dále navrhli, vzhledem ke stáří kašny a její památkové důležitosti pro celý region, aby se v budoucnosti uvažovalo o vytvoření repliky sochy a přesunutí originálu do muzea. Stejně se postupuje u všech podobných památek, například sochy na Karlově mostě v Praze jsou také repliky.

-ves-,  fotografie jsou součástí Dokumentace průběhu restaurování renesanční kašny ve městě Hustopeče. Autoři: Peter Šimon, Jan Janda a Marek Repáň


 

odebírejte přes RSS