Komise školská a kulturní

funkce

jméno

kontakt

předseda

Mgr. Beata Kynclová

 

tajemník

Martina Ondrová

ondrova@hustopece.cz

člen

Mgr. Ivana Franková

 

člen

Renata Pleskačová  

člen

Mgr. Alena Rohrerová

 

člen

Mgr. Blanka Nešporová

 

člen

Gabriela Machačová

 

člen

Mgr. et MgA. Miroslav Brúček

 

člen

Mgr. Blanka Vetýšková

 

člen

Mgr. Blanka Cahová

 

člen

Mgr. Miroslav Strouhal

 
člen Magdalena Dybová

člen

Eva Sladká

 

člen

Mgr. Ing. Zbyněk Háder