Smuteční oznámení i kronika města online

26. 1. 2022 · 2 minuty čtení · 1 video
Téma Z města

Moderní webové stránky města byly spuštěny v roce 2016 a od té doby se každým rokem upravují tak, aby byly uživatelsky přívětivé, intuitivní a aktuální. V letošním roce byly rozšířeny o dvě nové rubriky - smuteční oznámení a městskou kroniku.


„Město sice nemá povinnost zveřejňovat na webu smuteční oznámení, ale tato praxe se osvědčila v obcích nejen našeho mikroregionu, proto jsme se i my rozhodli tuto možnost využít. O úmrtích svých spoluobčanů se tak dozví i ti, kteří právě nemají cestu kolem smuteční desky,“ začíná s novinkami starostka Hana Potměšilová.

Další novinkou je obecní kronika, jejíž evidencí je každé město ze zákona pověřeno. „Hustopeče dlouhodobě bojují s tím, že nemají vlastního stabilního kronikáře. Ti, kteří tady byli, se často střídali, často svou práci nedokončili. Od roku 2009 jsme tak museli kroniky dopisovat s pomocí dobrovolníků a vycházejí převážně z Hustopečských listů,“ vysvětluje problémy s kronikou starostka.

Na jaře roku 2020 byla sepisováním kronik pověřena hustopečská rodačka a bývalá redaktorka Hustopečských listů Nina Veselá. „Na začátku jsem dostala manuál, který jasně říká, jaké okruhy by kronika města měla obsahovat. Začíná představením světových a tuzemských událostí, pokračuje se hlavními událostmi dané obce a následují taková témata, jako zemědělství, průmysl, kulturní akce, spolky, příspěvkové organizace, sociální služby, školství a životní prostředí,“ představuje obsah zápisů kronikářka.

Kroniky jsou psány retrospektivně, proto na webu města najdete jako poslední Kroniku města za rok 2020. Události loňského roku se budou teprve zpracovávat. „Přijde mi to tak lepší, protože se můžu ohlédnout za rokem jako celkem a nemusím se pak k něčemu vracet nebo doplňovat. Jako kronikářka města Hustopeče mám obrovskou výhodu v tom, že tady skvěle fungují informační kanály. Ať už jsou to webové stránky nebo sociální sítě města. Právě tam najdu většinu informací, zbytek dostanu třeba ve výročních zprávách a podobně,“ popisuje Veselá.

Kromě kronik a smutečních oznámení by vám na webu města neměly uniknout ani další zajímavé odkazy. „Určitě bych ráda znovu připomněla Mapu závad, kam je možné nahlásit jakýkoliv problém co se týká třeba nefunkčního veřejného osvětlení, rozbitých komunikací či chodníků, různých překážek, a dalšího. A určitě i rubrika Nalezená zvířata je odkaz, o kterém by se mělo vědět, protože mazlíčci se po městě ztrácí docela často“ připomíná starostka. -nov-

odebírejte přes RSS