Sociálním službám na Hustopečsku pomáhá dotovaný projekt

14. 12. 2018 · 1 minuta čtení · 3 fotografie · 1 video
Téma Z města
Ve středu 12. prosince se sešli aktéři projektu komunitního plánování v Mikroregionu Hustopečsko. Ten odstartoval více než před rokem a jeho hlavním cílem je zajištění efektivního fungování sociálních služeb tak, aby reagovaly na potřeby uživatelů a byly na dobré úrovni. 


Společné setkání se neslo v předvánoční přátelské atmosféře a svoje zkušenosti si vyměnili členové jednotlivých pracovních skupin. Ty jsou celkem tři a každá z nich se věnuje jinému okruhu. Patří mezi ně lidé, kterým hrozí sociální vyloučení, rodiny s dětmi v obtížných životních situacích a senioři č zdravotně postižení..
Jedním z dílčích úkolů, které si projekt dotovaný z peněz Evropské unie i rozpočtu státu vytyčil, je lepší informovanost o nabídce a možnostech služeb v našem regionu. 
Akce, která se konala v zázemí hustopečské apoštolské církve, se zúčastnili zástupci z řad poskytovatelů, uživatelů i vedení města. „V Hustopečích na plánu rozvoje sociálních služeb pracujeme průběžně. Nově budujeme bytový dům pro starší občany, stále větší poptávka je po provozovaném senior taxi a prostor pro sociální činnost bude i v novém Centru volného času Pavučina,“ vyjmenovala aktivity města starostka Hana Potměšilová. 
Program odpoledne zpestřila i přednáška pastora Karla Fridricha o nedávné cestě do afrického Malawi, kam jezdí se svým týmem pravidelně pomáhat organizaci pečující o sirotky. 

-hrad-


 

 

 

odebírejte přes RSS