Statistika města za rok 2021

31. 1. 2022 · 1 minuta čtení · 3 fotografie
Téma Z města

Obyvatelé, objekty a ulice

Město Hustopeče mělo k 31. 12. 2021 celkem5 945 obyvatel, občanů ČR. Dále zde bylo hlášeno celkem 169 cizích státních příslušníků. V roce 2021 se narodilo 73 dětí, přistěhovalo se 201 a odstěhovalo 131 občanů. Zemřelo 69 občanů. Průměrný věk občanů Hustopečí je 42 let. Občanů starších 80 let bylo k 31. 12.2021 v Hustopečích 251 z toho starších 90 let 36. Město Hustopeče má v současné době 73 ulic, které jsou rozděleny do pěti volebních okrsků. Mezi nejobydlenější stále patří ulice U Větrolamu, Gen. Peřiny a Svat. Čecha. V Hustopečích se nachází celkem 1 348 objektů s přidělenými čísly popisnými a 552 objektů s přidělenými čísly evidenčními. Obydlených objektů je 1 152, u neobydlených se jedná zejména o garáže, vinné sklepy a objekty, které svojí povahou nejsou určeny k bydlení.

Uzavření manželství

Před Městským úřadem Hustopeče bylo v roce 2021 uzavřeno 39 manželství a před orgánem církve devět manželství. Tato manželství byla uzavřena v matričním obvodu Hustopeče, do kterého náleží obce Horní Bojanovice, Hustopeče, Kurdějov, Starovice, Starovičky a Šakvice. Manželství jsou uzavírána zejména v obřadní síni, ale také na jiném vhodném místě.

Za Odbor správních činností MeÚ Hustopeče: matrika a ohlašovna

odebírejte přes RSS