Stavení úpravy ZŠ Komenského značně pokročily

10. 12. 2018 · 1 minuta čtení · 11 fotografí · 1 video

Začlenění hendikepovaných dětí, zisk několika odborných učeben a ozelenění okolí školy. Rozsáhlý projekt úprav Základní školy Komenského je spolufinancován Evropskou unií a náklady se pohybují v hodnotě přes 50 milionů korun. Pomoc začlenit hendikepované děti do výuky mají dva výtahy vybudované v hlavní budově a přístavbě. Nové třídy vznikají nad dílnami i nad spojovacím krčkem mezi budovami. Plánované je i propojení dílen se školou.                            36434


Vybraný zhotovitel stavby má za sebou již čtyři měsíce práce. „Máme hotovou nástavbu nad dílnami. Jedná se o nástavbu celého patra s novou střechou a ocelovou konstrukcí. Současně probíhala i nástavba spojovacího krčku, která je vynášena nad stávající konstrukci tak, aby se nezatěžoval krček s ohledem na statiku objektu. Už jsme také zabudovali mikropiloty pod výtahy, aby unesly výtahové šachty,“ popsal postup stavbyvedoucí Petr Poulík.
Čilý stavební ruch zatím podporovalo počasí a kromě nadzemního spojovacího krčku mezi dílnami a školou se vše už rýsuje. „Práce nám jdou, plníme harmonogram. Samozřejmě problémy jsou, ale to je na všech stavbách,“ shrnul Poulík.
Školu navštěvuje v tomto školním roce téměř 700 žáků. Většina prací se zatím koná v exteriéru, takže provoz školy nebyl příliš omezen. „Největší omezení je uzavření dílen, ale s tím jsme si od začátku roku poradili,“ řekl ředitel školy Jaroslav Vysloužil. Přesto jsou s takto rozsáhlou stavbou spojeny i nepříjemnosti. „Asi tou největší je značná míra hluku. Během vánočních prázdnin se budou dělat průrazy do školních budov kvůli výtahům. Uvidíme, jak to tady bude po svátcích vypadat,“ dodal Vysloužil.
Úpravy Základní školy Komenského jsou největší investiční akcí města v roce 2018. Pokud půjdou práce podle daného harmonogramu, tak by mělo být hotovo v červnu 2019.

-ves-

 

odebírejte přes RSS