Svaz zahrádkářů volil nový výbor

27. 2. 2019 · 1 minuta čtení · 3 fotografie
Téma VínoKultura

Pravidelná schůze Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Hustopeče, která nyní čítá 107 členů, se konala v neděli 24. února 2019 ve školní jídelně ZŠ Komenského. Čestnými hosty byli předseda Územního sdružení ČZS Břeclav Pavel Rus a starostka města Hustopeče Hana. Potměšilová. 

Na schůzi byli představeni nově příchozí členové, proběhla kontrola usnesení z minulé schůze a představena zpráva o činnosti a zpráva o finančním hospodaření za rok 2018. Přednesen byl také plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2019. Důležitou součástí schůze byly volby výboru svazu. Zvoleno bylo 15 členů výboru, dva zástupci do okresního výboru ÚS ČZS Břeclav a tři členové kontrolní komise: 

Předseda: Ing. Tomeš Radovan
Pokladník: Hercog Petr
Tajemník: Otřísalová Petra, Chrastina Ivan ml., Kapitán Igor, Kuchař Ivan, MVDr. Kunc Jiří, Mgr. Kuncová Miloslava, Melkus Jan, Polívka Miroslav, Poslušný Rudolf, Stehlík Ladislav, Straka Jan, Ing. Teplý Jiří a Ing. Tupý Zdeněk 

Delegáty do okresního výboru ÚS ČZS Břeclav členové zvolili Ing. Elišku Rybářovou a Jana Straku.

Kontrolní komisi bude tvořit Ivan Chrastina st., Matěj Machovský, a Josef Válek.

Došlo také na ocenění a předání věcných darů členům při příležitost životního jubilea nebo ukončení funkce ve výboru ZO ČZS Hustopeče. Velké díky patří pánům Benešovi a Martincovi, kteří výbor opouští, za jejich dlouholetou soustavnou činnost a spolupráci. Gratulaci k životnímu jubileu si osobně převzal pan Teplý, pan Pavláček a pan Machovský. -otr-

odebírejte přes RSS