Tříkráloví koledníci podvacáté v ulicích Hustopečí

6. 1. 2020 · 2 minuty čtení · 15 fotografí · 1 video

Tříkrálová sbírka slaví letos kulaté 20. výročí. Její první ročník se konal v roce 2000 v Olomouci, tehdy vyrazili na základě staré lidové tradice první dobrovolníci v oblecích králů a prosili o příspěvek pro potřebné. O rok později se už koledovalo na mnoha místech republiky, díky tehdejšímu děkanovi Václavu Fišerovi i v Hustopečích.


V prvních letech museli dobrovolníci hodně vysvětlovat smysl a účel sbírky. Často se setkávali s nepochopením, vyslechli si i nadávky, někteří lidé po nich dokonce házeli práskací kuličky. „Ze začátku chodilo asi tak 15 dobrovolníků, později začali pomáhat skauti a starší děti. Za pana děkana Kafky se zorganizovala ještě speciální dětská koleda. V sobotu nejbližší Třem králům vypraví obětavé maminky děti, které pak chodí v doprovodu dospělých. Paní Vojtěšková s paní Košuličovou pro ně našily pláště,“ prozradila koordinátorka sbírky v Hustopečích, paní Jitka Lachmanová. Hustopečské domácnosti osobně obchází už 19. rok a při tříkrálové koledě lidem přeje vše dobré v novém roce. „Lidé si na nás zvykli, znají nás, a pokud přispět nechtějí, neotevřou. Dramat už je pomálu, ale přesto mám zážitků mnoho a většinou pozitivních: někdo naříká, že má jen drobné peníze, jiný zas, že má jen velké. Někdo je nešťastný, že na nás zapomněl, jiný si odložil už na Mikuláše. Někde si půjčí od sousedů, jinde vytřepou s dětmi prasátko. Někde dá paní pár korun tajně, jinde se vyplíží ruka manžela s bankovkou, aby žena nevěděla. Někdy se lidé podělí o poslední peníze před důchodem, jinde zaplatí mladík, když rodiče odmítnou. Loni jsme při vybírání objevili pána, který byl sám, upadl a zaklínil se na WC,“ zavzpomínala Lachmanová.
„Nepodařilo se nám vymyslet jinou formu sbírky, abychom neobtěžovali ty, kteří přispět nechtějí, a tak dál poctivě obcházíme téměř celé město,“ sdělila koordinátorka. A protože ulic v Hustopečích stále přibývá, noví koledníci každého věku jsou stále vítáni. Mohou také zažít radost z krásných osobních setkání, chvíle solidarity, kdy se s dárci spojí v pomoci potřebným.
Kromě dobrého pocitu po sobě zanechávají i nápis K+M+B+2020 nad dveřmi domů a bytů. „Ta písmena mohou znamenat jména Tří králů, a taky je to zkratka latinského požehnání Kristus ať požehná tento příbytek. Prosíme, aby Bůh žehnal našim domovům v tomto novém roce na přímluvu svatých Tří králů,“ vysvětlil děkan Jan Nekuda.

Jestli u vás koledníci ještě nezvonili, můžete je čekat až do 14. ledna, kdy letošní ročník Tříkrálové sbírky končí. Díky opravdu královsky štědrým hustopečským dárcům výtěžek sbírky v našem městě rok od roku stoupá a loni přesáhl 130 tisíc korun. Více než polovina vybraných prostředků je v rámci celého státu určena pro projekty charit místního regionu. Část peněz by tak prostřednictvím farního Fondu milosrdenství měla pomáhat přímo v Hustopečích a blízkém okolí.

-kam-

 

odebírejte přes RSS