Úřad musí fungovat a funguje i v nouzovém stavu

8. 4. 2020 · 3 minuty čtení
Téma Z města
Zdá se, že pandemie koronaviru ochromila celou společnost i základní instituce, které povětšinou fungují ve velmi omezeném režimu. Nabízí se proto otázka, co v době pandemie dělají zaměstnanci, úředníci a vedení města Hustopeče? Ptali jsme se přímo paní starostky Hany Potměšilové...


Odpověď není nijak složitá - všichni plní jednu ze základních povinností každé obce či města, kterou je zajistit základní funkce nutné pro přežití celého správního obvodu. Tato povinnost sice zní trošičku tajemně, ale ve skutečnosti se jedná o zajištění nezbytných činností, bez kterých se žádná obec či město neobejde. Mluvíme o zajištění zásobování, základních komunálních služeb, poskytnutí součinnosti pro fungování sociálního systému, zdravotních a dalších takzvaných nouzových služeb. K tomu navíc v omezeném režimu funguje samotný úřad, probíhají investiční akce, vyřizují se dokumenty, žádosti občanů, apod.

Jak je to s krizovým štábem? Jak vlastně funguje a kdo jsou jeho členové?

K tomu, aby mohla každá obec nějakým provizorním způsobem fungovat, má starosta či starostka k ruce na zajištění těchto činností svůj pracovní orgán, kterým je krizový štáb. Laicky lze říci, že je to skupina zaměstnanců doplněná o členy složek integrovaného záchranného systému a případně o další odborníky v oblastech, bezpečnosti, ochrany obyvatelstva, zdravotnictví, vodárenství či energetiky. Tito zaměstnanci pracují nepřetržitě ve směnách, a to po celou dobu, kdy je řešena krizová situace.

Při řešení současné epidemie se Krizový štáb Hustopeče zaměřuje především na zajištění základních komunálních služeb či spolupracuje na zajištění a distribuci ochranných pomůcek jak pro občany města, tak zejména pro zdravotníky, kteří stojí v první linii v boji s epidemií. Nutno podotknout, že Hustopeče zajišťují distribuci ochranných pomůcek pro více jak 80 zdravotnických subjektů ve všech 28 obcích správního obvodu. Samotná distribuce zahrnuje nejen dovoz pomůcek, ale také jejich roztřídění, kontrolu, rozdělení a následnou přepravu zdravotníkům či lékárnám. 

Krizový štáb nepřetržitě sleduje vládní nařízení a nařízení či doporučení dalších orgánů, vyhodnocuje situaci a připravuje podklady pro rozhodnutí, která musí starostka schválit. Následně potom uvádí příslušná rozhodnutí do praxe, což je na celém procesu často to nejsložitější. Denně se chystají hlášení, vyhodnocují vládní nařízení, odpovídá se na dotazy občanů. 

Městský úřad funguje v nouzovém režimu. Co to znamená a jak to vypadá v praxi?

Úředníci jsou rozděleni na dvě skupiny. Střídavě má jedna skupina celý týden home office a druhá chodí do práce. Zajistí se tak, že v případě pozitivního testování u některého ze zaměstnanců bude úřad nadále schopen fungovat. Ve dvou dnech je dle nařízení vlády otevřen úřad pro veřejnost. Poděkování tady patří jak úředníkům, tak občanům. Obě strany jsou trpělivé, řídí se centrálními pokyny a vše probíhá bez komplikací.

Jak je to s dalšími složkami úřadu? Příspěvkové organizace, organizační složky a podobně?

V této komplikované době zajišťují úkoly, kterými pomáhají, byť v omezené podobě, k fungování města. Obzvláště děkuji pracovníkům Městských služeb, kteří město uklízí, dezinfikují, zkrášlují, starají se o fungování odvozu komunálního odpadu a fungování sběrného dvora, vysazují stromy, keře, apod. 

Velké poděkování také pracovnicím Marketingu a kultury, které se starají o informovanost občanů. 

Poděkování směřuji do mateřských škol, které se starají o naše nejmenší. Poděkovat se sluší i všem ostatním, kteří jakýmkoli způsobem pomáhají překonat toto složité období.

Všichni společně máme jeden cíl, a to překonat krizové období s co možná nejmenší újmou a s co možná nejmenším možným omezením vás, občanů. Buďte zdraví a prosím, buďte vůči sobě ohleduplní, zbytečně neriskujte. Děkuji všem, kdo pomáhají jakýmkoli způsobem.

Hana Potměšilová
starostka města

 

 

 

 

 

 

odebírejte přes RSS