Menu Hledat

Územní studie - projednávané

Koncept Územní studie S6 září 2018
Oznámení prezentace a konzultace (PDF 250kB)
Textová část (PDF 2750kB)
B Grafická část
Analýza stávajícího stavu (Průzkumy a rozbory)
A1 - Řešené území na podkladu ÚP Hustopeče
A1.1 - Řešené území na podkladu ÚP Hustopeče (PDF 2550kB)
A1.2 - Řešené území na podkladu ÚP Hustopeče (PDF 2500kB)
A2 - Vlastnické vztahy pouze v tištěné verzi
A3 - Problémový výkres (PDF 1000kB)
Návrh (Prověřovaná varianta)
1 - Širší vztahy (PDF 2100kB)
2 - Urbanistická koncepce (PDF 1650kB)
3 - Veřejná infrastruktura - dopravní řešení (PDF 700kB)
4 - Veřejná infrastruktura - technické sítě (PDF 250kB)
5 - Urbanisticko-architektonická kompozice
5.1 - Ideová možnost využití území (PDF 1900kB)
5.2A - Etapa A - situace, řezy, prostorové náhledy (PDF 2250kB)
5.2B - Etapa B - situace, řezy, prostorové náhledy (PDF 3250kB)
5.2C - Etapa C - situace, řezy, prostorové náhledy (PDF 2700kB)
5.2H - Etapa H - situace, řezy, prostorové náhledy (PDF 1800kB)
Přílohy
P1 - Bilance (PDF 500kB)
P2 - Soutisk návrhu s územním plánem (PDF 1850kB)
P3 - Soutisk návrhu s vlastnickými vztahy (PDF 550kB)
česky english deutsch