Územní plán Hustopeče

HUSTOPEČE - ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU HUSTOPEČE Účinnost od 11.7.2024
109235
Tento projekt "Standardizace Územního plánu Hustopeče - Změna č. 6" je podpořen z fondů EU a MMR v programu Integrovaný regionální operační program a jeho priority Zlepšení výkonu veřejné správy,
reg.č. projektu: CZ.06.01.01/00/23_076/0004973
Textová část (PDF 611kB)
B1 Základní členění území (PDF 2670kB)
B2 Hlavní výkres (PDF 3465kB)
B3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 2069kB)
B4 Výkres pořadí změn v území (PDF 1292kB)
D1 Koordinační výkres (PDF 6986kB)
HUSTOPEČE - ZMĚNA Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU HUSTOPEČE Účinnost od 11.7.2024
109235                   Tento projekt "Standardizace Územního plánu Hustopeče - Změna č. 6" je podpořen z fondů EU a MMR v programu Integrovaný regionální operační program a jeho priority Zlepšení výkonu veřejné správy,
reg.č. projektu: CZ.06.01.01/00/23_076/0004973
Textová část (PDF 1087kB)
Srovnávací text (PDF 650kB)
B1-a Základní členění území (převod do standardu) (PDF 2668kB)
B1-b Základní členění území (věcné změny) (PDF 1188kB)
B2-a Hlavní výkres (převod do standardu) (PDF 1219kB)
B2-b Hlavní výkres (věcné změny) (PDF 3473kB)
B3-a Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (převod do standardu) (PDF 2084kB)
B3-b Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (věcné změny) (PDF 674kB)
D1 Koordinační výkres (PDF 66962kB)
HUSTOPEČE - ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č.4 A Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU HUSTOPEČE Účinnost od 7.11.2023
Textová část (PDF 627kB)
Výkres základního členění území (PDF 1847kB)
Hlavní výkres (PDF 3465kB)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 1717kB)
Výkres pořadí změn v území (PDF 1350kB)
Koordinační výkres (PDF 6703kB)
HUSTOPEČE - ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU HUSTOPEČE Účinnost od 7.11.2023
Textová část (PDF 638kB)
Srovnávací text (PDF 610kB)
Tabulka záborů ZPF a PUPFL (PDF 285kB)
Výkres základního členění území (PDF 778kB)
Hlavní výkres (PDF 775kB)
Koordinační výkres (PDF 1393kB)
Výkres širších vztahů (PDF 2916kB)
Výkres předpokládaného záboru půdního fondu (PDF 951kB)
HUSTOPEČE - ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU HUSTOPEČE Účinnost od 7.11.2023
Textová část (PDF 2882kB)
Výkres základního členění území (PDF 1403kB)
Hlavní výkres (PDF 1794kB)
Koordinační výkres (PDF 4449kB)
Výkres širších vztahů (PDF 2916kB)
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 2378kB)
HUSTOPEČE - ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU HUSTOPEČE Účinnost od 9.7.2021
Textová část (PDF 1200kB)
Výkres základního členění území (PDF 1850kB)
Hlavní výkres (PDF 3287kB)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 1643kB)
Výkres pořadí změn v území (PDF 1300kB)
Koordinační výkres (PDF 7450kB)
HUSTOPEČE - ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU HUSTOPEČE Účinnost od 9.7.2021
Textová část (PDF 1200kB)
Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území včetně hodnocení SEA (PDF 2300kB)
Výkres základního členění území (PDF 1350kB)
Hlavní výkres (PDF 1900kB)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 1350kB)
Výkres pořadí změn v území (PDF 400kB)
Koordinační výkres (PDF 5700kB)
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 5900kB)
HUSTOPEČE - ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HUSTOPEČE Účinnost od 13.3.2018
Textová část (PDF 250kB)
Výkres základního členění území (PDF 1500kB)
Hlavní výkres (PDF 2900kB)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 1450kB)
Výkres pořadí změn v území (PDF 1100kB)
Koordinační výkres (PDF 8250kB)
HUSTOPEČE - ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HUSTOPEČE Účinnost od 13.3.2018
Oznámení o vydání změny č. 2 Územního plánu Hustopeče (PDF 250kB)
Textová část (včetně srovnávacího textu) (PDF 750kB)
Změna č. 1 územního plánu Hustopeče
Schváleno 2016
Oznámení o vydání změny č. 1 územního plánu Hustopeče (PDF 600kB)
Územní plán Hustopeče
Schváleno 2013
D2 Výkres širších vztahů (PDF 3000kB)
D3 Výkres předpodkládaných záborů půdního fondu-List 1 (PDF 950kB)
D3 Výkres předpodkládaných záborů půdního fondu-List 2 (PDF 1350kB)
D4 Schéma zásobování vodou-List 1 (PDF 1150kB)
D4 Schéma zásobování vodou-List 2 (PDF 1800kB)
D5 Schéma odkanalizování území-List 1 (PDF  1150kB)
D5 Schéma odkanalizování území-List 2 (PDF 1 800kB)
P3 Tabulka předpokládaných záborů půdního fondu (PDF  50kB)
Opatření obecné povahy (PDF  1900kB)
Oznámení o vydání územního plánu Hustopeče (PDF  300kB)