V Kloboukách postavili nový Betlém. Dočkáme se i v Hustopečích?

23. 6. 2020 · 2 minuty čtení · 19 fotografí · 1 video
Téma Z města

Dlouhých třicet let poskytovala vila z počátku 20. století v Kloboukách u Brna zázemí pro osoby s těžkým zdravotním postižením z celého mikroregionu. Nevyhovující prostory však stále více volaly po rekonstrukci až se našel správný dotační titul a zřizovatel domova, Diakonie Českobratrské církve evangelické, mohl za pomoci dárců postavit v těsném sousedství dokonce budovu zbrusu novou. A nejen že je funkční - je i krásná!


Osmého prosince roku 1990 byl v Kloboukách u Brna otevřen první Betlém, který sloužil jako domov desítce obyvatel s těžkým tělesným postižením a dalším asi 25 klientům ročně z celého mikroregionu Hustopečsko poskytoval odlehčovací služby. K letošním třicátinám si zřizovatel domova, Diakonie Českobratrské církve evangelické, nadělil ten nejhezčí možný dárek – zbrusu novou budovu, která obě doposud poskytované služby zkvalitní a rozšíří.  

„Já mám opravdovou radost z toho, jak krásně se to povedlo. Z blízka i z dáli je to harmonická stavba, která nijak netrčí do okolí a perfektně sem zapadá,“ neskrýval nadšení z otevření budovy ředitel Diakonie Betlém Petr Hejl, který nám stavbu představil. „Pan architekt musel vyjít z relativně malého prostoru, který jsme tu měli k dispozici a navrhl nám třípatrovou budovu. V přízemí najdete technické zázemí, garáž, kanceláře a sklady. Nad ním máme dvě patra, která jsou půdorysně vlastně totožná. Najdete zde velký obývací pokoj a přes chodbu jsou pak pokoje pro klienty.“

V prostorách původního domova v prvorepublikové Odstrčilově vile najdou po stavebních úpravách útočiště senioři z Klobouk a okolí v rámci denního centra sociálních služeb. 

Klientům Betléma však prostory dlouhodobě nevyhovovaly, kapacitně ani dispozičně. „Tam se třeba na chodbě nevyhnuly dva vozíky a celkově pro to množství lidí to nebylo dobré. Navíc je tu velká poptávka po této službě, takže jsme chtěli také zvýšit kapacitu, což se povedlo. Máme tu dvě lůžka navíc v domově pro zdravotně postižené a jedno lůžko navíc v odlehčovacích službách,“ počítá Hejl.

Náklady na stavbu se vyšplhaly k 57 milionům korun a doposud chybí ještě něco přes 5 milionů, při jejichž hledání spoléhá Diakonie především na ochotné dárce. „Dotace z Evropské unie z Integrovaného regionálního operačního programu je něco přes 42 milionů korun, více než dva miliony nám poskytla i Diakonie, ale stále to není konečná částka. Pokud by se našel ochotný dárce, budeme moc vděční, když přispěje na náš účet 1381506359/0800,“ prosí Hejl.

Do budoucna budou dárci možná potřeba i v Hustopečích, kde má Diakonie zřízenou chráněnou dílnu a jeden velký sen. „Něco v Hustopečích plánujeme, protože ty prostory, které máme pronajaté v budově CVČ Pavučina jsou pro naše klienty velmi malé. Rozhlížíme se proto, zda bychom ve městě mohli jít do vlastního a rozšířit služby i třeba formou sociálního podniku. A máme i sen, že pro tuto cílovou skupinu bychom chtěli v běžné občanské zástavbě najít vhodný objekt a vybudovat v něm chráněné bydlení. Je to sice jenom sen, ale to byla i tato budova, ve které právě stojíme, takže já věřím, že se to může uskutečnit,“ usmívá se Hejl a upřímně se těší, až začátkem července začne nový Betlém oficiálně fungovat. -nov-

odebírejte přes RSS