V muzeu přednášel Tomáš Mořkovský o habánském pohřebišti u Přibic

4. 11. 2022 · 1 minuta čtení · 6 fotografí · 1 video
Téma Kultura
Městské muzeum připravilo poslední ohlédnutí za uplynulým 400. výročím vyhnání novokřtěnců z Moravy, na které se do Hustopečí sjeli koncem září Hutterité z celého světa. Ve čtvrtek třetího listopadu se tu konala přednáška Tomáše Mořkovského z Ústavu antropologie brněnské přírodovědecké fakulty, který se svými studenty již pátým rokem odkrývá habánské pohřebiště u nedalekých Přibic. 


Pohřebiště na poli u Přibic ve směru na Ivaň je svého druhu největší v Česku. „Je to první pohřebiště habánů, které odkrýváno systematicky. Ostatní nálezy byly objeveny v podstatě náhodně a jednalo se pouze o jednotky hrobů. U Přibic máme zatím přes 130 hrobových situací, přičemž odhadujeme, že ještě asi 300 jich najdeme,“ říká Mořkovský.

Terénní práce probíhají každý srpen a účastní se jich studenti Masarykovy univerzity v patnáctičlenných skupinách. Celkové prozkoumání pohřebiště odhaduje Mořkovský na dalších deset let. „Je to jedinečná příležitost udělat to systematicky a důkladně, protože se nejedná o žádný záchranný výzkum. Je nám nakloněno vedení obce i majitel pozemku, takže se opravdu snažíme o precizní práci s tím, že během jednoho toho měsíce jsme schopni odkrýt asi 30 hrobů. “

Kosterní pozůstatky z pohřebiště jsou posílány na odborné analýzy, které mohou zodpovědět množství otázek. „Je to zajímavé jak z hlediska biologického profilu, tak z hlediska migrace, protože víme, že ty jednotlivé komunitu novokřtěnců byli velmi uzavřené. Snažíme se odpovědět, zda písemné prameny, které o novokřtěncích máme, jsou pravdivé. Například, jestli je pravda, že habáni byli vysocí, že se nemísili s původním obyvatelstvem, jak se liší geneticky a podobně.“

Novokřtěnský dvůr se u Přibic nacházel v letech 1565—1621 a jejich hřbitov tak nabízí vhled do šedesátileté historie této komunity. „Děláme to už pět let a stejně jsme na začátku velké kapitoly, která bude zakončena kompletním odkrytím celého pohřebiště, čímž dostaneme unikátní populační vzorek v průběhu šesti dekád,“ těší se Mořkovský. -nov-

 

odebírejte přes RSS