V plně vytížené Ubytovně Mostař dochází k dílčím opravám

2. 11. 2017 · 1 minuta čtení · 1 video
Téma Z města
Ubytovna Mostař má plně vytížené kapacity a stále je evidován velký počet zájemců o tento typ bydlení. Budova v ulici Kpt. Jaroše, která dlouhodobě slouží jako Ubytovna Mostař, byla vyprojektovaná v roce 1979 jako ubytovna pro dělníky pracující na Mostárně. Od devadesátých let se o správu budovy stará město Hustopeče. „Nejdříve patřila pod Odbor kancelář tajemníka a od roku 2012 spadá pod Sociální odbor,“ doplnil provozář Michal Vejpustek.
Budova brzy oslaví 40 let provozu, proto v ní postupně probíhají různé opravy. „Posun je tady značný. Nové jsou podlahy na chodbách, opravily se společné kuchyňky. Ubytování dnes odpovídá malometrážním bytům. Výhledově se plánuje oprava kotelny,“ řekl Vejpustek. 


Ubytovna Mostař je rozdělená na dvě části. V první z nich, a s vlastním vchodem, se nachází byty určené pro matky s dětmi nebo pro dospělé osoby s nezaopatřenými dětmi. Jedná se o čtyři byty, jeden samostatný a tři ve vedlejší chodbě. Druhá část obsahuje zbytek bytů rozdělených na různě velké jednotky. Kapacity ubytovny Mostař jsou plně naplněny. Na rozdíl od startovacích bytů zde není stanovená maximální doba bydlení. „Budova je neustále vytížená. Někteří lidé zde žijí už několik desítek let. Slouží jako záchranná síť pro ty, kteří si z různých důvodů nemohou dovolit platit tržní nájem. Byt se uvolní, až když nájemník odejde nebo zemře,“ vysvětlil Vejpustek.  
Zaměstnanci Sociálního odboru se snaží, aby soužití všech obyvatel fungovalo bez větších konfliktů a aby se navzájem nerušili. „Bydlení mělo dřív špatné renomé, ale díky dlouhodobé práci jsme tady dokázali nastolit větší pořádek a hlavně vyšší kulturu bydlení. Také jsme výrazně snížili dluh nájemníků vůči městu. Momentálně neevidujeme žádné dlužníky. Díky sociálně skladbě nájemníků k některým sporům dochází, ale dokážeme je v rámci našich opatření vyřešit ke spokojenosti všech,“ uzavřel Vejpustek. 

-ves-

 

odebírejte přes RSS