Velikonoce očima hustopečských duchovních

16. 4. 2019 · 1 minuta čtení · 1 video
Velikonoce jsou svátky, které provází tradice jako například barvení kraslic, pletení pomlázek či pečení mazanců. Pro křesťany se jedná o nejdůležitější událost v roce spojenou s ukřižováním a zmrtvýchvstáním Ježíše Krista.

Připravují se na ně již během předchozí čtyřicetidenní postní doby. Ta začíná Popeleční středou a v jejím závěru, o Zeleném čtvrtku, si věřící připomínají Ježíšovu poslední večeři s apoštoly. Následuje Velký pátek, den Ježíšova umučení. V kostelích se neslouží mše a křesťané se soustředí na modlitby a rozjímání.   
Jedinečný význam má noc Bílé soboty, kdy Ježíš byl vzkříšen. Jedná se o vrchol svátků, o „Velkou noc“, která je symbolem naděje a vydává poselství, že Kristus nejen zemřel, ale také vstal z mrtvých.
-hrad-

 

odebírejte přes RSS