Velkomoravské hradisko na Pohansku patří k nejprozkoumanějším ve střední Evropě

15. 3. 2019 · 1 minuta čtení · 2 fotografie

Městské muzeum a galerie Hustopeče uvedlo ve středu 13. 3. 2019 přednášku Pohansko u Břeclavi, Velkomoravské centrum na Dyji. Archeolog Petr Dresler, vedoucí archeologického výzkumu na Pohansku, přiblížil poznatky získané za 60 let práce v této lokalitě. 

Rozsáhlé hradisko na Pohansku vzniklo v druhé polovině 9. století v době rozmachu Velkomoravské říše. Nacházelo se v prostoru lužních lesů nad soutokem řek Moravy a Dyje, jen 2,5 kilometru jižně od dnešní Břeclavi. Tvořily jej 3 hlavní části, a to centrální areál, Jižní předhradí a Severní předhradí. Za 60 let výzkumné činnosti pracovníci Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně prozkoumali a odkryli přibližně 14 hektarů plochy hradiska. To odpovídá přibližně ¼ celkové předpokládané rozlohy Pohanska. A další téměř stejně velké území zmapovali nedestruktivními geofyzikálními metodami. „Pohansko je tak dnes jednou z nejprozkoumanějších lokalit ve střední Evropě“, dodal Petr Dresler. Nejstarší velkomoravské nálezy z této oblasti lze datovat do druhé poloviny 9. století. Ty nejmladší do počátků 10. století. 

Mezi nejdéle odkrytá naleziště patřil Velmožský dvorec s kamenným kostelem, rozsáhlým pohřebištěm a obytnými i užitkovými stavbami. Naopak až v roce 2008 se vědcům podařilo odkrýt druhý kostel typu rotundy v části hradiska nazývané Severní předhradí. Zmapovali také některé obytné dvory, zahloubené zemnice, kamennou studnu či opevnění hradiska. Neméně významné jsou i nálezy keramiky, železné části zbraní či rolnických nástrojů, ale také velkomoravských šperků. Patří mezi ně typické náušnice s řetízkovými závěsy, gombíky nebo přezky. „Jeden z velkomoravských gombíků dnes zdobí minci s hodnotou 2Kč,“ uvedl pro zajímavost Petr Dresler. 

Výzkum však není u konce. Hradisko na Pohansku je rozsáhlé. A jen pokračování v započaté práci může odhalit, jaká tajemství hradisko na Pohansku ještě skrývá. -hek-

odebírejte přes RSS