Veřejné osvětlení ve městě volá po větších opravách

27. 7. 2020 · 4 minuty čtení · 5 fotografí · 1 video
Téma Z města

Nejčastěji hlášeným problémem na mapě závad města jsou poruchy pouličních lamp. Hustopeče nejsou jediným městem, které se potýká se zastaralým systémem veřejného osvětlení, nicméně vedení radnice začalo situaci vzhledem k četnosti poruch systematicky řešit.


V posledních dnech a týdnech se po Hustopečích množí poruchy a výpadky veřejného osvětlení. Většinou jde o jednotlivé lampy, ne zřídka se však stává, že nesvítí světla dokonce v celých ulicích. „V Hustopečích se v tomto období provádí opravy častěji, než je běžné. Býváme tu minimálně jednou až dvakrát týdně a stává se, že se opravy protáhnou na více dnů. Je to dáno tím, že v současné době máme problémy hlavně na kabelech uložených v zemi,“ popisuje četnost zásahů smluvní partner ČEZu Tomáš Holub, který je pověřen opravami a údržbou osvětlení ve městě.

 „Je třeba si uvědomit, že osvětlení bylo vybudování někdy v sedmdesátých letech minulého století, to znamená, že kabely v zemi jsou staré nějakých padesát let,“ vysvětluje starostka Hana Potměšilová.

Výkopové práce, které byly poslední roky po městě prováděny a letošní nezvykle deštivé počasí mají za následek, že zemina kolem nich není stabilní a dochází tak k jejich pohybu, při kterém se projevuje právě špatný technický stav. Situaci zhoršuje i fakt, že na některých místech není ani zmapováno, kde přesně jsou kabely položeny. „V tento moment probíhá pasportizace osvětlení, která nám řekne, kde vlastně ty kabely v zemi leží, kudy vedou a i když nám neřeknou, v jakém jsou stavu, tak alespoň budeme vědět, kde hledat závadu,“ popisuje plány města starostka.

Nápomocný může být každý občan, který na dispečink ČEZu nebo do Mapy závad na webových stránkách města zjištěnou závadu na lampách včas nahlásí. „Často se nám totiž stává, že občané závadu nahlásí třeba až po týdnu nebo bez bližší specifikace toho konkrétního místa a následně si stěžují, že se na opravy dlouho čeká. Proto tedy prosím občany, aby s námi spolupracovali a poruchy hlásili co nejdříve,“ vyzývá starostka.

„Pro zjednodušení celého procesu je nejdůležitější zjistit, kde přesně se nefunkční světlo nachází. Každý sloup je označen číslem, které když občané nahlásí ať už na mapu závad nebo nám na dispečink ČEZu na číslech 596 903 777, 596 903 772, 721 085 311 nebo 602 585 231, tak my to místo snadno najdeme a můžeme opravit. Pokud číslo na sloupu nenajdete, stačí uvést číslo popisné nejbližšího domu,“ radí Tomáš Holub.

Ani po zjištění aktuálního stavu kabeláže však nelze očekávat, že dojde k jednotné obnově celého systému veřejného osvětlení najednou. „Oprava veřejného osvětlení patří do těch finančně náročnějších investic. Například jen náklady na opravu osvětlení na hřbitově, která v těchto dnech začíná se vyšplhají k milionu korun. Takže pro celé Hustopeče mluvíme o desítkách milionů, které bychom museli najít v rozpočtu města, a takovou investici nelze uskutečnit najednou. Proto tedy teď ta pasportizace a mapování, díky kterému zjistíme, kde jsou závady největší a od těch začneme s postupnými opravami, podle aktuálních možností města“ plánuje starostka.

Stav veřejného osvětlení v Hustopečích se dá rozdělit do několika skupin: 

 

  1. Nově vybudované světelné body technologií LED, o kterých z hlediska výpadků nebo oprav nejsou žádné zmínky a běží naprosto bez problémů. Pokud už nějaké světlo zhasne, tak je to závada jediného světla: Tábory, propojka ulic Brněnská a Šafaříkova, cesta k firmě Norma od přechodu, tři světla na Javorové, Dlouhá, čtyři světla na Brněnské a nové trasy pořízené s výstavbou v posledních 20 letech, např. Gen. Peřiny, lokalita Dlouhá, Krátká, Na výsluní.

  2. Částečně opravené trasy: Bratislavská, Brněnská, Na Hradbách, část Vinařské – výpadky rozvaděčů v těchto lokalitách jsou výjimečné, opravují se jednotlivé světelné body. Pouze ulice Vinařská je připojena na RVO4 Herbenova, kde dochází k častějším výpadkům rozvaděče. 

  3. Neudržované trasy, trasy bez oprav – téměř celý zbytek města.

  4. Lokality L. Svobody, Pionýrská, Údolní začaly být problematické právě s výkopy

 

Zhruba před 10 lety proběhla větší rekonstrukce, která spočívala hlavně ve výměně světel, z části i výměně kabelů (Brněnská, Bratislavská) a v instalaci systému řízení Telea. Nutno dodat, že tento systém je nainstalován pouze ve třech městech na světě – v části Vídně, v části Amsterodamu a v téměř celých Hustopečích. 

Tento systém se město snaží již několik let postupně demontovat a vyřadit z provozu, protože firma, která jej vytvořila už neexistuje a není pro něj tedy žádná podpora, neexistují pro něj náhradní díly a pokud ano, jsou tak drahé, že se oprava nevyplatí. Navíc ze tří řídících bodů fungují jen dva a to ještě částečně, což komplikuje opravy

odebírejte přes RSS