Vládní harmonogram uvolnění podnikatelských a dalších činností

15. 4. 2020 · 2 minuty čtení · 2 fotografie
Téma Z města

Pět etap má harmonogram postupného uvolňování podnikatelských a dalších činností, který v úterý 14. dubna projednala vláda. Scénář mimo jiné počítá s tím, že od pondělí 20. dubna budou moct opět začít fungovat řemeslníci, autobazary a autosalóny, farmářské trhy či tréninky profesionálních sportovců na venkovních sportovištích za přesně definovaných podmínek. Rovněž se budou moct konat malé svatby či individuální konzultace a zkoušky pro studenty nejvyšších ročníků na vysokých školách. K dalšímu zmírnění by mělo - vždy samozřejmě v závislosti na vývoji situace v kontextu s pandemií koronaviru - docházet postupně v potřebném v časovém rozestupu.

Pokud se epidemiologická situace nezhorší, v pondělí 8. června by se měly otevřít i ty největší provozovny, nákupní centra, vnitřní prostory stravovacích provozoven, divadla, zámky či sportovní akce s účastí do 50 osob. V praxi to znamená, že by se k tomuto datu mohly začít bez diváků a v omezeném režimu začít hrát i profesionální soutěže v kolektivních sportech. 

54713

Podobný scénář byl připraven i pro školy v České republice. Nejprve, od pondělí 20. dubna, budou povoleny individuální konzultace a zkoušky pro studenty nejvyšších ročníků na vysokých školách při maximálním počtu do pěti osob na jednom místě. Maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria na konzervatořích a vyšších odborných školách a omezené praktické vyučování bude možné uskutečnit nejdříve po 1. červnu a přijímací zkoušky na střední školy poté až v průběhu června. Scénář zatím počítá také s návratem do škol pouze pro děti 1. stupně základních škol, a to jen v početně omezených skupinách patnácti dětí a jedno dítě v lavici. Žáci druhého stupně by mohli do školy až v průběhu června, a to opět v menších skupinkách formou třídnických hodin. 

54714

Ministři také:

  • schválili další nasazení profesionálních vojáků, vypomáhat nově budou při nedostatku či přetížení zaměstnanců v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb, víc na webu Ministerstva obrany
  • schválili návrh na zajištění péče o děti zaměstnanců Úřadu práce České republiky a České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení tak, aby se zaměstnanci těchto institucí, kterým v kontextu s pandemií koronaviru výrazně vzrostla administrativa, mohli plně věnovat své práci
  • vzali na vědomí informaci Ministerstva zdravotnictví o operativním nákupu zdravotnických prostředků, přístrojů zdravotnické techniky a dalšího vybavení určeného pro poskytovatele zdravotních služeb a další potřebné subjekty v souvislosti s opatřeními k zamezení šíření nemoci COVID-19
  • souhlasili s poskytnutím materiálního daru Republice Severní Makedonie, ČR této zemi pošle milion ochranných roušek

Výsledky jednání vlády najdete na http://www.vlada.cz/cz/vysledky-jednani-vlady-14-dubna-2020-180970/.

 

odebírejte přes RSS