Výběrové řízení - agenda přestupků

21. 12. 2020 · 2 minuty čtení
Téma Z města

Hledáte zajímavou práci, která není stereotypní, při které uplatníte své vysokoškolské vzdělání – magisterské vzdělání v oboru právo nebo bakalářské vzdělání v jiném oboru? Nabízíme Vám samostatnou práci v malém tvůrčím kolektivu odboru přestupků. Nejedná se o klasickou administrativní činnost, nýbrž o samostatné vedení přestupkových řízení.
Možná je tato nabídka právě pro Vás.


Výběrové řízení - Agenda přestupků

Vedoucí Městského úřadu Hustopeče vyhlašuje podle § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, výběrové řízení na pracovní místo na odboru přestupků a silničního hospodářství MěÚ Hustopeče

Referent / Referentka
státní správy a samosprávy
/Agenda Přestupků/


Pracovní činnosti na této pozici spočívají především v provádění úkonů v řízení o přestupcích, projednávání přestupků a rozhodování o nich.

Požadujeme:
- splnění předpokladů podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
- bezúhonnost
- vzdělání vysokoškolské, popř. vyšší odborné, nejlépe z oboru právo nebo veřejná správa
- znalost platných legislativních předpisů výhodou (zákon 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich, aj.)
- dobré komunikační a vyjadřovací schopnosti
- samostatnost, přesnost a spolehlivost
- analytické myšlení
- praxe v oboru přestupkového nebo správního práva výhodou
- výborné znalosti práce s PC
- řidičský průkaz skupiny B

Přihláška musí obsahovat:
- osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)

K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce

Platové podmínky:
- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, příloha č. 1.
Platová třída 10.

Nástup:
- 02-03/2021, popř. dle dohody

Nabízíme:
možnost čerpání benefitů ze sociálního fondu
- příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
- příspěvek zaměstnavatele na stravování
- možnost stravování v místě pracoviště
- příjemné pracovní prostředí
- pružnou pracovní dobu
- pět týdnů dovolené

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:

Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Obálku je nutné označit heslem:

Výběrové řízení – Referent státní správy a samosprávy – agenda přestupků“.

Kontaktní osoba: Ing. Martina Strnadová
vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda personalistiky
tel.: 519 441 031, 725 506 392
e-mail: strnadova@hustopece.cz, www.hustopece.cz

Přihlášky s uvedenými údaji a doklady budou přijímány ve lhůtě do 07.01.2021 do 14:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

 

odebírejte přes RSS