Výběrové řízení - Pracovník údržby městské zeleně

3. 3. 2017 · 1 minuta čtení
Téma Z města

Starostka města Hustopeče vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo 

Pracovník údržby městské zeleně 

Pracovní náplň:
 - údržba a péče o městskou zeleň, řízení zemědělských strojů, obsluha pil a křovinořezů, čištění města pomocí zametacích strojů apod.   

Požadujeme:
 - vzdělání minimálně střední s výučním listem nejlépe v oboru zemědělství
 - praxe v oboru vítána
 - samostatnost a dobrá pracovní morálka
 - řidičský průkaz skupiny B, T - podmínkou
 - řidičský průkaz skupiny C - výhodou  

 Přihláška musí obsahovat:
 - osobní údaje (jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)   

K přihlášce uchazeč přiloží:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech  a dovednostech, - kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání     

Platové podmínky:
 - řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.  Platová třída 5.   

Termín nástupu:  květen 2017     

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:      
Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče     

Obálku je nutné označit heslem:   „Výběrové řízení - Pracovník údržby městské zeleně“.   

Kontaktní osoba:   Ing. Martina Strnadová – vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda personalistiky      
tel.: 519  441 031, 725 506 392
e-mail: strnadova@hustopece.cz, www.hustopece.cz  
  

 Přihlášky budou přijímány ve lhůtě do 22.03.2017 do 17:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

-ves-

odebírejte přes RSS