Výběrové řízení - úklid a práce v prádelně v Penzionu

27. 8. 2018 · 1 minuta čtení
Téma Z města

Výběrové řízení - Úklid a práce v prádelně

OZNÁMENÍ
o volném pracovním místě
v organizační složce Penzion a pečovatelská služba Hustopeče

starostka města Hustopeče oznamuje, že hledáme zaměstnance na volné pracovní místo

ÚKLID, PRÁCE V PRÁDELNĚ

Náplň práce:
Běžný úklid, zametání, utírání prachu, větrání místností, vynášení odpadků, čištění nábytku a zařízení, vytírání podlah, čištění oken apod. Práce v prádelně - praní, mandlování a žehlení prádla včetně jeho evidence, přebírání a výdeje klientům.

Požadujeme:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních 
- řidičský průkaz skupiny B - výhodou

Termín nástupu:  01.11.2018

Platové podmínky:
- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, příloha č. 1.  Platová třída 2.

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:
Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče
Obálku je nutné označit heslem:   "Výběrové řízení - úklid na penzionu pro důchodce".

Kontaktní osoba:   Ing. Martina Strnadová - vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda personalistiky
tel.: 519 441 031, 725 506 392
e-mail:
strnadova@hustopece.cz, www.hustopece.cz

Přihlášky s uvedenými údaji a doklady budou přijímány ve lhůtě do 11.09.2018 do 14:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

 

odebírejte přes RSS