Výběrové řízení - úklid smuteční obřadní síně

15. 8. 2018 · 1 minuta čtení
Téma Z města

Výběrové řízení - Úklid smuteční obřadní síně

OZNÁMENÍ
o pracovním místě
v organizační složce Správa a údržba budov města Hustopeče

starostka města Hustopeče oznamuje, že je volné pracovní místo v Organizační složce správa budov v rámci uzavření pracovního vztahu Dohoda o provedení práce, popř. Dohoda o pracovní činnosti na pracovní pozici

PRACOVNICE / PRACOVNÍK
NA ÚKLID SMUTEČNÍ OBŘADNÍ SÍNĚ

Pracovní náplň:
Jedná se o úklid smuteční obřadní síně, odemykání a zamykání těchto prostor v den obřadu.
Vhodné pro důchodce, popř. rodiče na mateřské dovolené.

Požadujeme:
životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních.

Termín nástupu:
ihned, popř. dle dohody

Životopis uchazeč doručí na adresu:
Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče
Obálku je nutné označit heslem: "Úklid smuteční obřadní síň".

Kontaktní osoba: Hana Potůčková - vedoucí organizační složky Správa údržba budov města Hustopeče
tel.: 519 441 085, 724 897 435
e-mail: budovy@hustopece.cz http://www.hustopece.cz/

Přihlášky na danou pracovní pozici budou přijímány ve lhůtě do 30.08.2018 do 14:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

odebírejte přes RSS