Vyjádření Bezpečnostní rady JMK o šíření koronaviru

3. 3. 2020 · 2 minuty čtení
Téma Z města
V pondělí 2.3. 2020 ve 14:00 zasedala v brněnském sídle krajského úřadu Krajská Bezpečnostní rada Jihomoravského kraje (BR JMK), která vyhodnotila aktuální situaci v souvislosti s nákazou koravirem.

Dnešním dnem je zřízena speciální informační linka na KHS JMK určená pro ty osoby, které se vrátily z rizikových oblastí a pozorují na sobě příznaky onemocnění: telefonní linka 773 768 994. 

Pokud máte podezření na nákazu koronavirem – máte příznaky, a byl(a) jste vy, popř. někdo z okolí v zasažené oblasti či kontaktu, prosíme, nechoďte do ordinací praktického lékaře, ale telefonicky je kontaktujte!!! Popřípadě volejte infolinku 773 768 994.

Rada dále projednala:

  • informace o aktuální epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění novým koronavirem;
  • úkoly z Bezpečnostní rady státu a Ústřední epidemiologické komise;
  • aktuální stav osobních ochranných pomůcek ve zdravotnických zařízeních zřizovaných JMK a počet lůžek k reprofilizaci;
  • doložení připravenosti jednotlivých složek integrovaného záchranného systému;
  • možnosti dalšího postupu při realizaci preventivních opatření výskytu onemocnění novým koronavirem  

Krajská hygienická stanice informovala BR JMK, že aktuálně není v Jihomoravském kraji potvrzen výskyt nákazy koronavirem. Doposud bylo 9 osob testováno s negativním výsledkem a k dnešnímu dni byly odebrány tři vzorky na další testování, výsledky budou k dispozici během zítřejšího dne. KHS JMK získala veškeré informace o konkrétním případu pohybu studentky hospitalizované v Praze v souvislosti s nákazou koronavirem od Hygienické stanice hlavního města Prahy. Tyto informace byly bezprostředně prošetřeny pracovníky protiepidemického oddělení KHS JMK. Jedná se o epidemiologické šetření, které je obdobné jako u jiných nákaz. Dvě osoby, které byly ve významném kontaktu s nemocnou osobou, byly ztotožněny a informovány. Po dobu následujících 14 dnů od posledního kontaktu s nemocnou se na tyto osoby vztahují karanténní opatření ve smyslu domácí izolace. Vzhledem k tomu, že nemocná osoba v Brně pobývala pouze krátkodobě, a to v noci z 28.2. do 29.2., v bytě Airbnb, byl okruh osob v kontaktu malý. Jednalo se o 2 osoby, kterým byla nařízena karanténní opatření. Karanténní opatření jsou vydávána osobě, jsou nařízena formou rozhodnutí KHS JMK o jejich nařízení a je zároveň vydán formulář pro zaměstnavatele a ČSSZ. 

Krajská hygienická stanice apeluje na občany, aby se nejdříve seznámili s informacemi, které s touto problematikou souvisí, aby nedocházelo ke zbytečnému přetížení této linky na úkor závažnějších případů. Další informace: http://www.khsbrno.cz/index.php

V souvislosti s rizikem výskytu onemocnění vyvolaných novým koronavirem (COVID-19) byla KHS JMK sdělena informace ohledně připravenosti a opatření zdravotnických zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem: 

 

  • Počet infekčních lůžek v Jihomoravském kraji - celkem 150 a 50 dětských lůžek
  • Jako záložní možnost pro případ rozsáhlejší epidemie COVID -19 jsou připraveny tyto počty lůžek na různých odděleních zdravotnických zařízení JMK - celkem více než 300 lůžek 

 

Informace od ostatních složek IZS (HZS JMK, PČR JMK, ZZS JMK): jsou aktuálně dostatečně vybaveny ochrannými prostředky na infekci COVID-19 –48.

Bezpečnostní rada JMK považuje rozsah dosud přijatých protiepidemických opatření za adekvátní, současné nastavení sběru potřebných údajů za efektivní a veškeré složky Integrovaného záchranného systému za plně připravené.

Monika Brindzáková
odbor kancelář hejtmana

 

 

 

odebírejte přes RSS