Vysazené zelené ostrovy se ujaly na výbornou

7. 10. 2020 · 2 minuty čtení · 17 fotografí · 1 video
Téma Z města

Od roku 2018 budují Hustopeče v extravilánu města územní systémy ekologické stability. Zatím na 10 hektarech vznikají ostrovy plné trav, keřů a zeleně, jejichž úkolem je rozbít pusté lány polí a pomoci lépe zadržovat vodu v půdě. Jejich stav chodí pravidelně kontrolovat zástupci města i zhotovitele, který má lokality po tři roky v následné péči.


V roce 2018 byly v Hustopečích dokončeny dvě lokality územního systému ekologické stability o rozloze asi 10 hektarů. Týkaly se míst od Křížového vrchu směrem na Šakvice až ke kruhovému objezdu u průmyslové zóny, oblasti Nad Úvozem a také Koutů směrem na Starovičky. Všechny jsou stále v následné péči zhotovitele a spolu se zástupci města probíhá jejich pravidelná kontrola, aby se dobře ujaly. „Pravidelně se na těch místech potkáváme, protože jsme ve druhém roce následné péče a je potřeba to obcházet, sledovat a zjistit, jak se tomu daří. Letos musíme říci, že ten stav je dobrý. Samozřejmě došlo k nějakým úhynům i trávníky jsou na některých místech slabší, nicméně právě díky tříleté následné péči máme garantováno, že nám zhotovitel vše nahradí,“ popsal dohled nad vznikajícími lokalitami místostarosta Bořivoj Švásta.

Následná péče zhotovitele je stejně jako samotná výsadba hrazena převážně z dotačních prostředků Evropské unie a částečně ze státního rozpočtu. Město se již nyní připravuje na chvíli, kdy lokality převezme. „Péče spočívá víceméně v zálivce výsadby, pokud je nějaké extrémní sucho, v pokosu a ošetřování trávy a obžínání sazenic. V tomhle by mělo pokračovat i Město Hustopeče,“ popsal udržování lokalit zhotovitel Jan Bartík.

Lokality zelené páteře přírody, jak se systému říká, byly vysazeny na pozemcích bývalé orné půdy, která je bohatá na živiny. Paradoxně to práci spíše komplikuje, protože kromě chtěných vysazovaných stromů a rostlin se výsadba hemží jinými druhy, které mohou výsadbu zadusit. „Plochy jsme proto zatravnili technickou směsí, která je tu v podstatě dočasně, aby nám rostliny vzešly a potom už si příroda poradí,“ dodává projektant Darek Lacina.

V brzké době bude podobných zelených ostrovů přibývat. Aktuálně se jedná o ÚSES 3, což jsou tři plochy ve směru na Starovice o celkové rozloze necelých pěti hektarů, kde kromě květnatých luk najdou své místo lípy, duby, javory, habry a vybrané druhy ovocných stromů, z keřů pak lísky, dříny, ptačí zoby, višně nebo šípkové růže. Projektová dokumentace je hotová a bude se žádat o dotaci. -nov-

odebírejte přes RSS