Z jednání radních: Nové povrchy na Dukelském náměstí i asfaltová cesta směrem k rybníku

8. 6. 2022 · 2 minuty čtení · 2 fotografie
Téma Z města
Radní se sešli v pondělí 6. června a zabývali se hlavně stavebními záležitostmi. Vypsali veřejné zakázky na vybudování asfaltové cesty podél Štinkovky od Valkýry až po hráz prvního rybníku, na opravu povrchů náměstí i propojku ulic Jiráskova, Brněnská a Kollárova. Dále řešili obnovu vozového parku městských služeb.

Asfaltová stezka podél Štinkovky směrem k prvnímu hustopečskému rybníku a oprava povrchů náměstí. Tyto dva projekty radní podpořili a vyhlásili výběrová řízení na dodavatele. Konečné slovo k realizaci budou mít zastupitelé. Ti dostanou projekty na stůl na svém zasedání 16. června.

Radní dali zelenou 3,5 metrů široké asfaltové stezce, která povede po levém břehu proti proudu Štinkovky od Valkýry až k hrázi předního rybníku. „Hlavním cílem projektu je zvýšit bezpečnost v této lokalitě. Na cestě, která je k dispozici nyní, se mísí motoristé, chodci včetně maminek s malými dětmi a kočárky i cyklisté. Komunikace je čím dál víc přetížená, nepřehledná a hrozí úrazy,“ vysvětlil důvod investice Švásta.
Stavební dělníci nastoupí letos hned po sklizni obilí a do nové výsadby by mělo být hotovo. Využitá v lokalitě bude i úrodná černozem vytěžená v souvislosti se stavbou.


Část Dukelské náměstí získá nový povrch. „Jedná se o celou plochu kolem kostela sv. Václava, kterou pokrývá stará betonová dlažba, o asfaltovou plochu ve spodní části náměstí (slouží jako tržiště) a asfalt podél silnice v horní části náměstí, kde přibydou rovněž podélná parkovací místa,“ informovala starostka, Hana Potměšilová. Povrch sjednotí žulové kostky o rozměru 10 x 10 centimetrů, které na náměstí převládají. Termín dokončení je naplánovaný na konec září letošního roku.


Dojde k propojení ulic Brněnská, Kollárova a Jiráskova, radní schválili vyhlášení soutěže na dodavatele. „Máme hotovou projektovou dokumentaci, která zde řeší komunikaci, chodníky i parkovací místa. Současně jsme podali žádost o dotaci, která by se zaplacením investice pomohla. Projekt se ale bude realizovat i v případě, že poskytovatel dotace naši akci zamítne, v rozpočtu města jsou vyčleněné finance,“ vysvětlil Švásta.

Městské služby získají do svého majetku nový přívěsný vozík. „Zaměstnanci se starají o stále více biokoridorů, které jsou často ve větší vzdálenosti od města. Přívěsný vozík tak bude sloužit například na převoz stroje na sekání trávy, který není uzpůsobený pro běžný dopravní provoz,“ vysvětlila důvod nákupu Potměšilová.

Vozový park městských služeb by mohlo obohatit nové elektrické nákladní auto. Vedení města využilo šance na získání dotace z Národního programu Životní prostředí. „Elektromobilitě je věnováno v posledních letech hodně pozornosti a je dobře, že technika poháněná elektřinou se začíná prosazovat i v oblasti služeb pro města,“ pochvaluje si Potměšilová.

-hrad-

 

odebírejte přes RSS