Z jednání rady: Chystá se úprava stávajícího dopravního značení na parkovištích

20. 2. 2019 · 2 minuty čtení · 1 fotografie
Téma Z města

Radní se sešli v úterý 19. února na 8. schůzi Rady města Hustopeče. 

Opravu Božích muk může podpořit dotace
Boží muka umístěna východně od Hustopečí při křižovatce polních cest jsou evidována v Ústředním seznamu kulturních památek. Stavba z konce 17. století je poškozena působením povětrnostních vlivů i přirozeným stárnutím materiálů. „Podařilo se nám vyřešit majetkové poměry a Boží muka nyní patří městu. Chceme je nechat zrekonstruovat a žádáme o finanční podporu z programu Podpora obnovy kulturních památek,“ uvedla starostka Hana Potměšilová. Nutná je oprava stříšky, kovového kříže, omítek i okolního terénu a zeleně.

37833

Boží muka leží v lokalitě ve směru na Kurdějov., FOTO: Archiv MěÚ Hustopeče

Chystá se úprava stávající dopravního značení na parkovištích
Jenom v minulém roce přibylo v Hustopečích více než 100 nových parkovacích míst a stále se budují či projektují další. „Z toho důvodu je nutné doplnit nebo upravit stávající dopravní značení. Většina parkovacích ploch je určena výhradně pro osobní automobily, autobusy ani nákladní vozidla na ně nepatří,“ upřesnila Potměšilová. Osazení dopravního značení po stanovení silničním správním úřadem provedou zaměstnanci městských služeb.

O pronájem kavárny v budově kina měli zájem čtyři provozovatelé
Rekonstrukce budovy kina se chýlí ke konci. Součástí objektu je i vybavená kavárna, pro kterou město hledalo provozovatele. „Ze čtyř přihlášených zájemců jsme jednoho vyloučili kvůli nesplnění požadovaných podmínek. Ze zbylých tří jsme vybrali toho, který měl nejlépe připravený podnikatelský záměr,“ objasnil místostarosta Bořivoj Švásta.

Výmalba staré pošty začne v letních měsících
Avízovaná výmalba budovy Městského úřadu Hustopeče, tzv. staré pošty, je naplánovaná až na začátek léta. „Jelikož se jedná o výmalbu celého objektu, který je navíc v úřední dny hojně navštěvován veřejností, naplánovali jsme práci na několik etap. Cílem je, aby na chodbách nebyl zmatek a provoz úřadu byl omezen minimálně,“ vysvětlila vedoucí správy a údržby budov Hana Potůčková. „V zasedací místnosti radnice je také v plánu zbroušení parket, aby byl prostor opět reprezentativní,“ dodala.

-ves-


odebírejte přes RSS