Z jednání rady: Dotace podpoří rekonstrukci kotelny na Poliklinice

14. 3. 2018 · 2 minuty čtení · 2 fotografie
Téma Z města

V úterý 13. března se radní sešli na 87. schůzi Rady města Hustopeče. 

Otevřené sklepy vinařů sjednotí dřevěné poutače
Nová označení budou mít hustopečské sklepy. Ta usnadní návštěvníkům orientaci nejen při akcích města. Námět podali členové Vinařské komise a u majitelů sklepů se setkal s kladným ohlasem. Rada města schválila zakoupení dřevěných stojanů – poutačů. Polovinu nákladů uhradí město prostřednictvím rozpočtu marketingu a kultury. Podpoří tím vinařství v Hustopečích.

25792

Nové poutače sjednotí ráz vinařských akcí, FOTO: Archiv MěÚ Hustopeče

Dvě veřejné zakázky čekají na zhotovitele
Radní schválili vyhlášení dvou veřejných zakázek: zakázku malého rozsahu na rekonstrukci sociálního zařízení na hotelu Formanka a veřejnou zakázku na stavební úpravy a vybavení na ZŠ Komenského. Podrobnosti jsou uvedeny na webu www.vhodne-zverejneni.cz. „Zároveň jsme vybrali zhotovitele na stavbu podporovaných bytů pro seniory nad 65 let, které vzniknou v ulici Žižkově. Tato investice byla vysoutěžena za částku více než 15 milionů korun,“ dodal místostarosta Bořivoj Švásta. 

Dotace podpoří rekonstrukci kotelny na Poliklinice 
Kotelna v budově Polikliniky potřebuje rekonstrukci. Opatření navržená energetickým posudkem doporučila zateplení obvodového pláště a modernizaci zdroje vytápění. Na veřejnou zakázku malého rozsahu bylo již osloveno několik uchazečů. Zároveň bude projekt spolufinancován z Operačního programu životního prostředí, který si klade za cíl snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. Finanční podpora z dotace pokryje 65% způsobilých výdajů.        

Parkoviště na Generála Peřiny se bude s investorem dále řešit 
Stavitel bytových domů na Generála Peřiny předložil radě města projekt na dvě parkoviště, která mají sloužit stávajícím i budoucím obyvatelům bytových domů. Radní souhlasili s předloženým návrhem pouze částečně. „Musíme s investorem dořešit například místa pro nádoby na sběrný odpad nebo chodník pro pěší,“ uvedla starostka Hana Potměšilová.  

Trafostanici čeká nový vzhled 
Společnost E.ON oslovila vedení města v rámci akce, ve které na různých místech po České republice vytipovává trafostanice určené k rekonstrukci. Ty mají následně šanci získat úplně nový vzhled. V Hustopečích se jedná o trafostanici na propojce ulic Ludvíka Svobody a U Větrolamu. Po dohodě se společností E.ON, vyhlásí vedení města soutěž na její nové grafické ztvárnění. „Plánujeme oslovit místní školy, učitele výtvarné výchovy. Hotovo by totiž mělo být do konce školního roku. Budeme se těšit na návrhy,“ uvedla starostka Hana Potměšilová. 

25793 

Některé z již upravených trafostanic, FOTO: Archiv MěÚ Hustopeče

Město podporuje akci Kolo pro život
Radní schválili dohodu o poskytnutí podpory uzavřenou se spolkem Kolo pro život. Cyklistický závod Kolo pro život Hustopeče Agrotec Tour Škoda Auto se pojede v sobotu 28. dubna. Dohoda zahrnuje propagaci, zábor některých ulic i Dukelského náměstí. 

 -ves-

odebírejte přes RSS