Z jednání rady: Energetické centrum může pomoci občanské vybavenosti

12. 5. 2021 · 2 minuty čtení
Téma Z města

Úterý 11. května patřilo radním a jejich 71. schůzi.

Energetické centrum může přinést do města technologie 3. tisíciletí

Radní se seznámili s materiály, které poslala soukromá firma Organic technology Moravia ke své investici týkající se vybudování Energetického centra v Hustopečích (informovali jsme v listopadu 2020). „Jedná se o moderní bioplynovou stanici, jejímž výsledným produktem je organické hnojivo a biometan,“ vysvětluje starostka Hana Potměšilová. Výstavba je navázána také na nový odpadový zákon, který ukládá likvidaci biologicky rozložitelného odpadu (např. jedlý olej a tuk, kaly z ČOV). „Obrovským přínosem výstavby Energetického centra vidíme také ve vybudování kanalizace, vodovodního řadu a plynovodu na Herbenovu farmu, která se nachází nedaleko,“ vysvětluje místostarosta Bořivoj Švásta. „Jedná se sice o projekt soukromého investora, ale jsme rádi, že zástupci firmy vyvíjejí snahu a chtějí se setkat se členy družstva Agrofrukt i s občany nedalekých bytových domů, aby je seznámili se záměrem a nabídli možnosti využití sítí,“ dodává místostarosta.

Další parkování a chodníky ve městě již brzy

Současné vedení města pracuje až do konce svého volebního období s investičním plánem, kde je místo také pro obnovu parkování a chodníků ve městě. „Vznikl tak balíček čtyř návrhů na rekonstrukce chodníků a parkovišť (chodníky a podélná parkování v ulici Nádražní, parkoviště u polikliniky, rekonstrukce ulice Pitnerova, zde se jedná o komunikaci, podélné parkování, chodník a pěší zónu, a chodníky v ulicích Havlíčkova a Kollárova),“ vyjmenovává starostka. „Abychom mohli rekonstruovat, potřebujeme projektovou dokumentaci. Rada města proto schválila znění Výzvy k podání nabídky, podle které uchazeči mohou své nabídky podávat do 25. května buď na jednotlivé dílčí akce, nebo na všechny, “ dodává Švásta.

Radní schválili smlouvu s novým nájemcem Formanky

Objektu Formanky, patřícímu městu, vyprší v květnu 2021 smlouva na dobu určitou se stávajícím nájemcem. Město tak vyhlásilo záměr pronájmu areálu Formanky, včetně kempu, pozemků, chatek a části vybavení na dobu 7 let s možností opce. „Součástí podmínek přihlášení byl podnikatelský záměr, souhlas se smlouvou a cenová nabídka,“ říká Švásta. Do výběrového řízení se přihlásily čtyři firmy, vybrala se ta s nejlepší nabídkou. Vedení města počítá také s opravami kuchyně a jejího zázemí, které je v havarijním stavu.

-vyh-

odebírejte přes RSS