Z jednání rady: Jezírko na Pavučině bude revitalizováno

26. 5. 2021 · 2 minuty čtení · 1 fotografie
Téma Z města

Dopoledne v úterý 25. května patřilo jednání rady. Představitelé města měli na programu podání žádosti o dotaci na rekonstrukci tenisových kurtů a krytých bazénů či revitalizaci jezírka na Centru volného času. 

Vytipovaná dotace může pomoci rekonstrukci městských sportovišť

Na popud hustopečských tenistů, kteří upozorňují na nevhodný stav tenisových kurtů, vytipoval Majetkoprávní odbor města vhodnou dotaci, která by mohla s rekonstrukcí pomoci. V současné době probíhá příjem žádostí o dotaci do výzvy vyhlášené Národní sportovní agenturou (NSA), projektový záměr odpovídá výzvě 12/2020 Sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč. Spolu s touto žádostí schválili radní také žádost o dotaci na rekonstrukci krytého bazénu. Podání obou žádostí předcházela spolupráce se sportovní komisí města, která zpracovala aktualizaci Plánu rozvoje sportu – ten byl předán zastupitelům ke schválení.

Jezírko u Pavučiny se dočká revitalizace

Protékající jezírko v areálu Centra volného času Pavučina si díky dotaci ve výši 116 tisíc korun udrží vodu. Projekt dotovaný z Národního programu Životní prostředí pokryje nejen velkou část revitalizace jezírka (odhadovaná cena 148 tis.), ale také pomůže s pořízením učebních pomůcek.

Oprava komunikace v horní části Dukelského náměstí má svého zhotovitele

Radní města schválili zhotovitele s nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na hlavním náměstí. S firmou již podepsali smlouvu o dílu na částku 564 tisíc bez DPH.

Ve veřejné zakázce na opravu komunikaci nastal další krok

V pondělí 24. května otevřeli členové komise obálky s nabídkami na veřejnou zakázku malého rozsahu a vybrali dva zhotovitele, kteří budou pracovat na čtyřech projektech*. „Jeden projekt získala jedna firma, tři projekty druhý uchazeč,“ říká starostka Hana Potměšilová. Kritériem pro hodnocení byla nejnižší nabídková cena bez DPH. „Uvítáme brzké zpracování projektové dokumentace na parkoviště u polikliniky, stavba Domova pro seniory probíhá s časovým předstihem, takže abychom zároveň s otevřením krajského domova v létě příštího roku chtěli mít hotové i přilehlé parkoviště,“ dodává místostarosta Bořivoj Švásta.

*Jedná se o chodníky a podélná parkování v ulici Nádražní, parkoviště u polikliniky, rekonstrukce ulice Pitnerova, zde se jedná o komunikaci, podélné parkování, chodník a pěší zónu, a chodníky v ulicích Havlíčkova a Kollárova

-vyh-  


odebírejte přes RSS