Z jednání rady města

23. 1. 2020 · 2 minuty čtení
Téma Z města
Hustopečští radní se sešli v úterý 21. ledna ke své 34. schůzi a věnovali se opravě chodníků v Družstevní ulici, úpravě venkovního areálu před Pavučinou nebo například monitoringu obsazenosti parkoviště u nádraží. 

Družstevní ulice bude mít spravené chodníky, na kterých se již podepsal čas. Radní vybrali dodavatele projektové dokumentace. „Zpracování projektu bude hotové do dvou měsíců od podpisu smlouvy a tato krátká doba souvisí s tím, že se nejedná o budování nových chodníků, ale rekonstrukci stávajících. Na hotový projekt plynule naváže výběrové řízení na zhotovitele,“ vysvětlila starostka Hana Potměšilová.

Nová budova Centra volného času Pavučina získá i novou zahradu. „Součástí úprav areálu Pavučiny budou stezka pro bosé nohy s lavičkou, nově založené trávníky, výsadby záhonů, altán i voliéra,“ vyjmenoval prvky místostarosta Bořivoj Švásta. Projekt bude stát více než 800 tisíc korun, městskou kasu však vyjde ani ne na polovinu. „Schválili jsme smlouvu se Státním fondem životního prostředí, který přispěje částkou 499 tisíc korun,“ doplnil Švásta.
A v plánu je další zvelebování zahrady. To zahrnuje vybavení, které je možné využít ve volnočasových kroužcích a jedná se například o čmelín, lis na ovoce, zahradní nářadí, vyvýšené záhony a chybět nebudou ani lavičky a informační panely. „Možnost rozšíření záleží na penězích, podpořili jsme na radě města podání žádosti o dotaci ve výši necelých 300 tisíc korun do výzvy, ze které je možné tyto aktivity zaplatit. Spoluúčast města by byla jen patnáctiprocentní,“ vysvětlil Švásta. 

Parkoviště u vlakového nádraží bude monitorované z hlediska jeho obsazenosti. Hustopeče se tak zapojí do projektu dotovaného Evropskou unií a instalaci zařízení v hodnotě asi 150 tisíc korun získá město bezplatně. „Jednáme o parkovišti P + R kolem vlakového nádraží. V praxi to bude fungovat tak, že v každém parkovacím místě bude zabudovaný detektor, který zobrazí obsazenost daného místa a tuto zprávu předá do centrálních elektronických systémů. Řidiče bude informovat o volné kapacitě světelná cedule, ale najde ho např. i v mobilní aplikaci, “ vysvětlil princip fungování Švásta. 

Radní schválili realizaci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím Městského úřadu Hustopeče. Jedná se o dotační program Ministerstva kultury ČR, které ho uskutečňuje ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností. „Pro rok 2020 je v programu vyčleněno celkem 509 tisíc korun, které jsou určené na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek. Za Hustopeče plánujeme podat žádost na částečnou opravu domu po paní Nohelové, jehož je nyní město vlastníkem,“ upřesnila Potměšilová.
-hrad-

 

odebírejte přes RSS