Aktuality z jednání rady města

3. 2. 2021 · 3 minuty čtení · 2 fotografie
Téma Z města
Hustopečští radní se sešli v úterý 2. února na své 64. schůzi. Mezi hlavní body programu patřily bezúplatný převod pozemků města na Povodí Moravy kvůli rekonstrukci hráze Předního rybníka, podpora sociálního automobilu nebo podání žádosti o dotaci na výdejnu obědů v ZŠ Nádražní. Zelenou radní dali projektu budovy bývalé Střelnice, na jejíž rekonstrukci schválili výzvu k podání nabídek.

Hráz hustopečského Předního rybníka už delší dobu volá po rekonstrukci, která je nyní prioritou vlastníka díla, Povodí Moravy. Její zástupci podali žádost o dotaci, jíž poskytovatel vyhověl a vyčlenil na projekt 10 milionů korun. Zbývající částku ve výši 5 milionů korun zaplatí Povodí Moravy z vlastních zdrojů. Pomůže také město Hustopeče. „My jsme měli v lednu schůzku se zástupci Povodí Moravy, kde jsme se předběžně dohodli na bezúplatném převodu pozemků města, které budou dotčené stavbou, na realizátora projektu. Jedná se přibližně o 6 300 m2, přesnou výměru určí geometrický plán a dojde k nacenění pozemků. Právě tato hodnota bude podporou celého projektu ze strany města. Záměr bezúplatného převodu doporučili radní ke schválení, konečné slovo totiž budou mít zastupitelé na svém únorovém zasedání,“ doplnil informace místostarosta města Bořivoj Švásta.  Stavební dokumentace je již připravená a pokud vše půjde hladce, počítá plán se zahájením prací v září letošního roku.

Budovu bývalé Střelnice čeká rekonstrukce. Radní potvrdili výzvu k podání nabídky na stavební práce. „Na rekonstrukci se nám povedlo získat dotaci z výzvy Ministerstva pro místní rozvoj, která pokryje zhruba 60 % celkových nákladů na stavbu. Ty podle projektové dokumentace činí 4,2 miliony bez DPH a způsobilými výdaji jsou také platby za technický a autorský dozor či koordinátora BOZP,“ upřesnil Švásta. Dvoupodlažní objekt v ulici Na Hradbách je nejstarší budovou ve městě a byl postavený kvůli obraně. „Současné využití jsme konzultovali se zaměstnanci místního muzea a v budově by měla být stálá expozice stavebního vývoje a původní architektury města a prezentace jeho kultury se zaměřením na vinařství,“ nastínil Švásta. Po dokončení stavby, která na čas omezí i okolní dopravu, přijde na řadu interiér. Ten je nyní ve fázi projektových prací v souladu se zpracovanou studií a vedení města bude opět hledat dotaci, která pomůže s financováním.

Město Hustopeče je vlastníkem hřbitova a správcem hřbitova Rudé armády, o který pečuje ve spolupráci s Ruskou federací. Ta nechala loni umístit na hřbitov černé mramorové desky se jmény padlých Rudoarmějců bez předchozího odsouhlasení zástupci města. Nyní se dohodli na nápravě. „Firma, která úpravy realizovala, je neměla schválené městem. Došlo zde k odklonění od původně navrženého projektu a tato změna je pro nás nepřípustná. Na posledním jednání se zástupci Ruské federace jsem se dohodli na nápravě. Hotovo by mělo být do 16. dubna, kdy byly Hustopeče v roce 1945 Rudou armádou osvobozeny,“ informovala starostka města, Hana Potměšilová.