Z jednání rady: nové herní prvky pro Pastelku

23. 6. 2021 · 2 minuty čtení
Téma Z města

Radní se sešli na své 74. schůzi v úterý 2. června. Jednali o úpravě veřejného prostoru Na Úvoze, o chodníku v ulici Bratislavská či o nových herních prvcích na zahradě Mateřské školky Školní.

Na Úvoze se upraví veřejný prostor

Vedení města zareagovalo na podnět občana a začalo se zabývat úpravou veřejného prostoru v ulici Na Úvoze. Radní pověřili Majetkoprávní odbor města zadáním objednávky na zpracování projektové dokumentace na úpravu veřejného prostoru. „Plochy mimo silnice a chodníky tak budou určeny například pro zeleň či parkovací plochy, necháme se překvapit, s čím projektant přijde,“ těší se starostka Hana Potměšilová.

Byl vybrán zhotovitel opravy chodníků v ulici Bratislavská

Ze dvou uchazečů vybírali radní zhotovitele, který se ujme opravy chodníků od kina po hasičskou zbrojnici. „Vybrali jsme firmu z Hustopečí, se kterou již máme zkušenosti, navíc podala výhodnější nabídku. Částka za zhotovení tohoto díla je vyčíslena na 714 tisíc bez DPH,“ říká starostka. Tento projekt nedosáhne na žádnou dotaci, finance tak plné poputují z pokladny města. Součástí realizace bude také umístění chránicí trubky pro optickou síť, která má propojit městské objekty. „Oprava se bude realizovat o prázdninách,“ dodává starostka.

Příprava projektu na chodníky v ulicích Brněnská a U Dálnice

Radní schválili uzavření smlouvy o dílo s břeclavskou firmou na zhotovení projektové dokumentace v ulicích Brněnská a U Dálnice. „Zadali jsme projektovou dokumentaci na rekonstrukci a výstavbu jednostranného chodníku v úseku od křižovatky s ulicí Tyršova po parkoviště u společnosti Agrotec“, vysvětluje záměr Potměšilová. Celkově se jedná o délku cca 450 metrů a součástí díla je i řešení autobusového zálivu v ulici Brněnská. Projektová dokumentace je vyčíslena na 127,5 tisíce bez DPH.

Pomůže dotace ze SZIF zahradě MŠ Pastelka?

Děti z Mateřské školy Pastelka se před 6 lety dočkaly nových herních prvků na školní zahradě, z důvodu opotřebování některých prvků se vedení MŠ rozhodlo situaci řešit. „Nabídlo se využití dotace ze Státního zemědělského investičního fondu. Jedná se o zakázku malého rozsahu, kdy dotace pokryje 80 % (280 tisíc) a naše spoluúčast jako města by činila zbývajících 55 tisíc,“ vysvětluje starostka. Pokud v dotačním řízení školka uspěje, tak by do konce roku měla být dotace poskytnuta. „Herní prvky, které by se ve školní zahradě mohly umístit, jsou například jednomístná pružinová houpadla, dřevěné teepee či tabule s pexesem,“ říká Potměšilová. V souvislosti s tímto bodem programu se hovořilo také o umístění starších, avšak stále funkčních herních prvků, do Centra volného času Pavučina. „Na Pavučinu se přemístí tři dvoumístná pružinová houpadla – grošák, kočka a žába,“ usmívá se starostka. Radní schválili převod nevyužitého majetku v hodnotě 27 tisíc z evidence MŠ Školní do evidence CVČ Pavučina.

Pilotní ročník projektu Tvoříme Hustopeče zná své vítěze

Radní byli seznámeni s výsledky projektu Tvoříme Hustopeče, o jejichž realizaci budou hlasovat na příštím zasedání rady 13. července. Více informací o výsledcích naleznete na www.tvorimehustopece.cz

-vyh-

odebírejte přes RSS