Z jednání Rady: Parkovné ve městě se bude moci zaplatit kartou

25. 11. 2020 · 2 minuty čtení
Téma Z města
59. schůze Rady města připadla na 24. 11. 2020 – radní se tak sešli opět po 14 dnech. Na programu měli například kabiny na stadionu, posunutí termínu předání nástavby či modernizaci parkovacích automatů.     


K novému stadionu přibydou v budoucnu také kabiny

Radní schválili vyhlášení veřejné zakázky na projektování kabin a zázemí na městském stadionu. „Je zpracována studie, na které jsme se shodli se všemi sportovci, kteří by stadion mohli využívat – tedy s atlety, fotbalisty. Výstavba stadionu se chýlí ke konci a je potřeba k němu připravit zázemí,“ říká místostarosta města Bořivoj Švásta. „Ve zpracované studii se počítá s částkou 18 milionů korun, budeme na něj hledat vhodný dotační titul. Projektovou dokumentaci bychom chtěli mít na stole do konce příštího roku,“ doplňuje starostka Hana Potměšilová.

Radní schválili posunutí dokončení nástavby MŠ Na Sídlišti

Nástavba na MŠ Na Sídlišti je prakticky hotová, do konce roku proběhne kolaudace. Z důvodu protiepidemických opatření se však posunul termín dokončení díla o dva týdny – na 17. 12. 2020. „Do konce ledna 2021 budou veškeré práce a zařízení prostor hotové a od 1. února může školka začít fungovat,“ shrnuje mnohaměsíční práci místostarosta.

ZŠ Nádražní bude mít novou jazykovou učebnu

Rekonstrukce ZŠ Nádražní se blíží ke konci a v rámci ní se vysoutěžila poslední zakázka – firma, která dodá kompletní vybavení do jazykové učebny. „Částka za novou učebnu bude ve výši 3,4 milionu korun bez DPH, město se však bude podílet jen 10 % uznatelných nákladů – zbytek uhradí dotace,“ raduje se starostka. 

Poslední pozemek pod novou cyklostezkou bude vypořádán

Cyklostezky ve městě jsou hotové, dokončuje se vypořádání pozemků pod nimi. „Do dvou let po dokončení cyklostezky musí město nabýt veškeré pozemky pod ní – to je podmínka dotace. Poslední pozemek, který chybí, patří společnosti Jednota,“ říká místostarosta. Ti plánovali na svém pozemku vybudovat parkoviště pro své zaměstnance. Proto došlo k dohodě, že město koupí pozemek Jednoty a potřebná parkovací místa si Jednota pronajme od města u nové cyklostezky. „Máme návrh nájemní smlouvy na 20 let, kdy je nájemné vypočítáno podle skutečných nákladů na vybudování parkování. Smlouvu musí schválit zastupitelstvo.    

Parkovací automaty budou přívětivější k řidičům

Všechny parkovací automaty ve městě budou upgradovány. Původní zůstane pouze jejich obal, software se zmodernizuje tak, aby šlo parkovné zaplatit např. kartou, tedy bezkontaktně. „Máme radost, že můžeme takto řidičům vyjít vstříc a zjednodušit jim platbu parkovného po Hustopečích,“ říká starostka. Modernizace automatů je spojena s novým parkovacím systémem ve městě, který radní na své 59. schůzi schválili. Více informací o něm naleznete v Hustopečských listech 12/2020.

Rozpočet 2021 doporučen ke schválení zastupitelstvem

Radní projednali s vedoucí ekonomického odboru návrh rozpočtu pro rok 2021. „Řešili jsme priority s ohledem na vývoj ekonomické situace, která se předpokládá v následujícím roce. Tedy úbytek daňových i nedaňových příjmů,“ říká starostka. Finální rozpočet pro další rok bude projednávám na zastupitelstvu.

-vyh-

odebírejte přes RSS