Z jednání rady: Připravujeme se na významná výročí v roce 2022

20. 10. 2021 · 3 minuty čtení · 2 fotografie
Téma Z města

Nejen o oslavách týkajících se tří významných výročí v příštím roce jednali hustopečští radní na svém pravidelném zasedání, tentokrát v pondělí 18. října.

Přeshraniční spolupráce s Habovkou pokračuje

Město Hustopeče navazuje na úspěšnou spolupráci se slovenskou obcí Habovka, která trvá již od roku 2011. „Již v minulosti jsme vzájemně spolupracovali a nyní společně podáváme žádost o finanční příspěvek v rámci Fondu malých projektů, programu Interreg. Akce, do které Hustopeče vstupují jako hlavní partner, se jmenuje „Tvář města Hustopeče a obce Habovka v proměnách času“,“ říká starostka Hana Potměšilová. Případné získané dotace na projekt by mohly podpořit nákup vybavení rekonstruované Střelnice (nákup historického lisu, kladkostrojů a svítidel, skleněné a dřevěné veduty města, dataprojektoru nebo promítacího plátna).

Zároveň radní schválili i podání žádosti o finanční příspěvek na druhý společný projekt „Žijeme tradicemi“. „O dotaci jsme žádali již v minulém roce, ale pro formální nedostatek byla dotace zamítnuta. Projekt budeme aktualizovat,“ dodává starostka. Projekt by zahrnoval spolupráci s folklorními soubory u obou zapojených stran. Za získané dotace by se mohly pořídit party stany, lavičky, reprobedny a hlavně realizovat dvě vzájemné návštěvy spojené s folklorními tradicemi – Zarážení hory v Hustopečích a Dorobek (dožínky) v Habovce.

Městské služby získají traktor s žací lištou

Narůstající počet zeleně ve městě si žádá i odpovídající technické vybavení. Z toho důvodu se vedení města rozhodlo vyhovět žádosti Městských služeb Hustopeče a vypsat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodání traktoru s žací lištou. „Přihlásili se nám tři zájemci, kdy dva zaslali na korunu stejnou nabídku na stejný stroj – rozhodl tedy los,“ popisuje Potměšilová.

Z transparentního účtu se uvolní finance do dvou obcí

Na transparentním účtu založeném bezprostředně po řádění tornáda na Břeclavsku a Hodonínsku je v současné době cca 4,5 milionů korun. Mikroregion Hustopečsko svým usnesením dne 15. září doporučilo uvolnění 4 milionů korun pro dvě zasažené obce. „Po dvou milionech korun poputuje do Hrušek a Moravské Nové Vsi, a to na opravu obecního majetku – tedy chodníky, veřejné osvětlení či opravu škol a školek,“ vysvětluje směřování financí starostka.

Na transparentní účet 6013134339/0800 můžete stále přispívat.

V roce 2022 nás čekají tři významná jubilea

700. výročí zakoupení Hustopečí královnou vdovou Eliškou Rejčkou (1322), 450. výročí povýšení Hustopečí na město (1572) a 400. výročí vyhnání novokřtěnců z Hustopečí (1622) – na tato tři významná jubilea se připravuje město Hustopeče v nadcházejícím roce. Již dříve jsme vás informovali o záměru výstavby Rajhradské kašny (v místě studny v ulici Sv. Čecha), jejíž součástí bude pamětní deska připomínající vyhnání habánů z našeho města. „Na radě jsme schválili pořízení a text pamětní desky,“ doplňuje starostka.

-otah-


Více informací k hutteritům (návrh textu na pamětní desku)

Studna nesla v minulých staletích pojmenování Rajhradská (Raigerbrunnen). V roce 1531 vznikl v její blízkosti bratrský dvůr (Bruderhof), v jehož čele stál v letech 1533–1535 Jakob Hutter, nejvýznamnější představitel tyrolských a moravských novokřtěnců, který v Hustopečích zformoval jeden z nejdůležitějších směrů anabaptismu. Po Hutterově mučednické smrti přijali jeho následovníci pojmenování hutterští bratři, hutterité. Působení hutterských bratří v Hustopečích a na Moravě skončilo v roce 1622, kdy byli jako nekatolíci vypovězeni za země. I přes neustálé pronásledování přetrvalo učení hutteritů do dnešních dní a uskutečnění myšlenky o mírumilovném a pospolitém životě bez soukromého vlastnictví podle vzoru prvních křesťanů tak nezůstalo jen historickou epizodou.


odebírejte přes RSS