Z jednání rady: Úpravy ve společenském domě se budou týkat vestibulu i baru

2. 8. 2017 · 2 minuty čtení · 1 fotografie
Téma Z města

Radní se sešli na své 70. schůzi v úterý 1. srpna. 2017. Jednali o opětovném zapojení města do projektu Kabelkománie, odsouhlasili stanovy pro Hustopečské městské víno 2017, vybrali nejvhodnějšího zhotovitele na bezbariérové chodníky a schválili úpravu prostor ve společenském domě.  

Ve společenském domě se změní vestibul i bar
Již před časem odsouhlasili radní vytvoření pracovní skupiny, vedené radním pro kulturu Romanem Zárubou, která má za úkol vytvořit studii budoucího využití Společenského domu Hustopeče. Podobný plán je nutný pro dlouhodobé fungování tohoto městského kulturního centra a všechny zásahy do interiéru a vybavení by měly probíhat koncepčně. Navíc se zabývá i exteriérem, například bude řešit možnosti využití pozemků pod budovou.
„Nedávno jsme se na doporučení pracovní skupiny rozhodli udělat několik úprav. Víme, že nejsou konečné, proto jsou naplánované tak, aby sloužily několik následujících let do doby, než bude připravena úplná rekonstrukce společenského domu“ řekla starostka Hana Potměšilová. Opravy se týkají vestibulu a stávajícího baru. Ten se zruší a přemístí se do zadních prostor. Výdej bude probíhat přes okénko, což usnadní fungování baru během četných pronájmů především v zimních měsících. Tímto přesunem dojde ke zvětšení vestibulu a zvýší se tak komfort návštěvníků. Také se zlepší zázemí pracovníků. Úpravy včetně vybavení budou stát téměř 300 tisíc korun.  

19319

Nové řešení baru, FOTO: archiv MěÚ Hustopeče

Další etapa bezbariérové trasy začne v září
Čtvrtá etapa budování bezbariérových chodníků ve městě Hustopeče je naplánovaná na září. Cílem je odstranění bariér na trase vedoucí ulicemi Hybešova, Žižkova, Tábory a Sv. Čecha a zpřístupnění například objektu Polikliniky, penzionu, ZŠ Komenského a areálu sběrného dvoru na konci trasy. Stavbou dojde k výraznému zlepšení mobility osob se sníženou schopností pohybu a orientace a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v dané lokalitě.
V Hustopečích je to již čtvrtá úspěšná žádost o příspěvek z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Celkové náklady na akci činí 3 554 tisíc korun, maximální výše dotace je až do 85% uznatelných nákladů. O tuto zakázku se ucházelo pět firem a práce by měly skončit v květnu roku 2018. 

Úspěšnou Kabelkománii čeká opakování
I v letošním roce dostanete možnost pomoci Nadaci pro transplantaci kostní dřeně. Sociální odbor bude pořádat druhý ročník charitativní akce Kabelkománie. Máte tak možnost zbavit se již nechtěných kabelek, které udělají radost novým majitelkám a navíc finančně pomůžou. Akce se bude konat dle osvědčeného modelu z loňského roku. V září se otevřou sběrná místa a všechny nepoškozené kabelky budou nabízeny k odkupu za minimální cenu 50 korun na Burčákových slavnostech. Vloni bylo celkem prodáno 170 tašek, za které byla utržena částka přes 10 tisíc korun. Celý výtěžek sbírky byl předán Nadaci pro transplantaci kostní dřeně. 

Na Burčákových slavnostech bude vyhlášeno Hustopečské městské víno 2017
Radní schválili stanovy týkající se Hustopečského městského vína. Všechny přihlášené vzorky musí splňovat platné podmínky soutěže, aby co nejlépe vykreslovaly typickou chuť vína z Hustopečí. Hustopečským městským vínem se totiž po celý následující rok město prezentuje. Slavnostní vyhlášení výsledků bude součástí sobotního programu Burčákových slavností. Ve dnech slavností bude nové městské víno poprvé k ochutnání ve Stálé vinařské expozici. V expozici a v Turistickém informačním centru si pak vína budete moci po celý rok zakoupit. 

-ves-

odebírejte přes RSS