Z jednání zastupitelstva: Zastupitelé aktualizovali obecně závazné vyhlášky

8. 2. 2019 · 3 minuty čtení · 1 video
Téma Z města

Zastupitelé se sešli ve čtvrtek 7. února na III. zasedání Zastupitelstva města Hustopeče.


Co bude s nemovitou kulturní památkou na náměstí?
V roce 2014 zemřela umělkyně Věra Nohelová a zanechala po sobě významný renesanční dům na Dukelském náměstí, který je zapsán jako nemovitá kulturní památka v seznamu kulturního dědictví. Zástupci města vedli s dědici jednání o odkoupení domu, ale nedohodli se na výsledné částce. Město bylo ochotno investovat maximálně 8 milionů korun. „Dům je stále nabízen k prodeji, proto bychom rádi znovu otevřeli případnou možnost odkupu. Zajímá nás názor členů komisí, zda o ni máme usilovat a co by se s touto památkou mohlo stát, k čemu by měla sloužit,“ představila další kroky starostka Hana Potměšilová.

Z doplatku za směnu pozemků získá město 11 milionů korun
Město uzavírá směnné smlouvy s doplatkem na pozemky se společnostmi Linden s. r. o. a Westfalia Metal s. r. o. Jednotlivé pozemky se nachází v lokalitě ve směru na Starovice, kde má vzniknout plánovaný kruhový objezd. Ten nabídne vjezd do průmyslové zóny i budoucí přístup do nejobydlenější oblasti ve městě. Za pozemky město získá jako doplatek více než 11 milionů korun.

Diskuze se zaměřila na parkování
Prostor pro diskuzi občanů byl zcela vyplněn problematikou parkování. Za poslední čtyři roky došlo k navýšení dopravy ve městě o 110 procent. Obyvatelé ulice Svatopluka Čecha si stěžovali na nemožnost parkování na ulici, kde ovšem stojící auto nedodržuje zákonem daných šest metrů a stojí zde protiprávně. „Pokud nastane nějaký problém na dálnici, tak je doprava svedena do Hustopečí. Hlavní tepna vede ulicemi Brněnská a Bratislavská, ale pro složky Integrovaného záchranné systému musí zůstat průjezdná i druhá cesta, která vede ulicemi Žižkova, Tábory a Svatopluka Čecha,“ argumentoval Robert Novák z krizového řízení města. Dále zaznělo mnoho plánů na vytvoření dalších parkovacích míst, kterými se zástupci města snaží uspokojit poptávku.

Zastupitelé aktualizovali obecně závazné vyhlášky
V obecně závazné vyhlášce o nočním klidu došlo ke změně času u akcí uvedených ve vyhlášce (plesy, bály, karnevaly, letní kino apod.) Nyní mají výjimku do tří hodin ráno.
Doposud jedna obecně závazná vyhláška řešila několik druhů místních poplatků. Ty byly nyní rozděleny do samostatných vyhlášek. Možná změna jejich podoby se projednávala v komisích rady města i výborech. Ve vyhláškách o místním poplatku za veřejné prostranství a ze psů nedochází k žádným změnám, zůstávají stejné obsahově i co do výše poplatku. Sazba pro lázeňský a rekreační pobyt je nově stanovena ve výši 10 korun za osobu a den. Tento poplatek platí rekreant a ubytovatel ho předává městu. Další navýšení se týká poplatku z ubytovací kapacity, který je nově šest korun za lůžko a noc nebo paušálně 1000 korun za lůžko na rok. Město připravuje stručnou metodiku, jak budou poskytovatelé ubytování postupovat.
Všechny obecně závazné vyhlášky mají účinnost od 1. července 2019.

První kolo dotací z rozpočtu města má své příjemce
O dotace z rozpočtu města se ucházelo celkem 38 organizací a spolků. Jejich žádosti posoudily komise, které navrhly výši přidělené částky. Velkou podporu tradičně obdržely Tělovýchovná jednota Agrotec nebo Fotbalový klub Hustopeče. Významné částky mířily i do sociální a kulturní sféry. V prvním kole bylo přiděleno 95 procent z celé částky. Ve druhém kole, které bude na podzim, zbývá rozdělit 130 tisíc korun.

-ves-

odebírejte přes RSS