Z jednání zastupitelstva: Do školního autobusu nastoupí průměrně 68 osob denně

14. 9. 2018 · 3 minuty čtení · 1 video
Téma Z města

Ve čtvrtek 13. 9. se konalo XXXI. zasedání Zastupitelstva města Hustopeče.

Skauti konečně získají svou klubovnu
Hustopečští skauti patřící pod středisko Junák Vranovice hledají už několik let svou klubovnu. Jednou z možností, která došla až k nachystanému projektu a zajištěnému financování, byla část budovy Halp Printu v areálu Centra volného času Pavučina. Při udělování stavebního povolení se proti vyslovili hasiči i hygiena, protože stěny nesplňují bezpečnostní normy. „Náprava by stála téměř 300 tisíc korun, proto jsme začali hledat jiné možnosti,“ uvedl místostarosta Bořivoj Švásta. Své prostory najdou skauti v budově v ulici Pitnerova, kterou zatím využívá Základní umělecká škola pro taneční a výtvarný obor. Od roku 2019 zde skauti zahájí svou činnost.

Protihluková stěna má za sebou geofyzikální průzkum
Projekt protihlukové stěny se posunul do další fáze. Výsledky geofyzikálního průzkumu, od ulice Nerudova po Herbenovu, ukázaly, že pod dálnici vede 61 dutin. Ředitelství silnic a dálnic potřebuje zjistit od majitelů nemovitostí, které sklepní prostory jsou užívané. Piloty, které ponesou novou stěnu, by totiž mohly některý z užívaných sklepů poškodit.

Vedení města jednalo o možnostech investic
Jednání se zástupci agentury CzechInvest a Regionální rozvojové agentury jižní Moravy se týkalo možných investic českých i zahraničních investorů na území města Hustopeče a okolí. „Předmětem byla např. budova sýpky v ulici Na Hradbách, lokalita ve směru na Starovičky, prostory kolem bývalého vepřína, průmyslová zóna ve směru na Velké Němčice apod.,“ upřesnila starostka Hana Potměšilová.

Bod řešící předání pozemku pod kruhovým objezdem nebyl opět schválen
Zastupitelé opakovaně jednali o budoucím předání pozemků pod okružní křižovatkou ve směru na Velké Němčice, která vznikne na krajské komunikaci. Bod opět vzbudil diskuze, protože otevřel otázku vzniku nové průmyslové zóny v této lokalitě, nakonec nebyl podpořen. Zastupitel Jiří Kadrnka navrhl, aby zastupitelstvo odhlasovalo převzetí pravomocí ohledně plánů s touto lokalitou z Rady města Hustopeče na Zastupitelstvo města Hustopeče. Návrh byl podpořen 10 zastupiteli a nebyl tudíž přijat.

Dotace z rozpočtu města mají své příjemce
V druhém kole dotací organizacím a spolkům z rozpočtu města bylo rozděleno 250 tisíc korun. Přidělené částky navrhly příslušné komise. Největší částka připadla sportovnímu odvětví, ale podporu získal také například divadelní soubor Motýl, sdružení pro pomoc a rozvoj Girasole nebo Klub historie a vlastivědy Hustopečska.

Rozpočtové opatření bylo schváleno
Páté rozpočtové opatření vzali zastupitelé na vědomí a šesté rozpočtové opatření schválili. Celkové příjmy činí přes 213 milionů korun a výdaje 350 milionů korun. Rozdíl je kryt přebytkem z minulých let a úvěrem. Financování se zvýšilo o řadu investic. Nejvýznamnější z nich se týkají komunikací a parkovacích míst, vzniku metropolitní sítě a rekonstrukce Formanky a Polikliniky.

Plán rozvoje sportu města Hustopeče dostal zelenou
Plán rozvoje a sportu v Hustopečích pro roky 2018-2025 je nutný pro možnosti čerpání dotací. Za jeho zpracováním stojí Sportovní komise a zastupitelé ho podpořili.

Veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace společenského domu bude opakovaně vypsaná
Modernizace Společenského domu Hustopeče je ambiciózní projekt, který se snaží z místa vytvořit prostor, který ve městě chybí. Vznikne tu zázemí pro řadu společenských akcí, místo k odpočinku i venkovní plac na Hustopečské hody a koncerty. „Na první výběrové řízení se přihlásilo několik architektonických kanceláří, ale navrhované částky byly příliš velké, proto zastupitelstvo jednalo o podpoření projektu a pokračování v přípravě projektové dokumentace,“ komentovala Potměšilová.

Udělení čestného občanství, ceny města a starostky
Na slavnostním setkání ve čtvrtek 27. září bude uděleno Čestné občanství, Ceny města Hustopeče a Ceny starostky města. Zastupitelstvo podle platných zásad schválilo udělení čestného občanství in memoriam významnému rodáku malíři Janu Obšilovi, cenu města Ing. Defeldové, Ing. Šponerovi a panu Josefu Babáčkovi. Zastupitelé byli informováni o Cenách starostky, které schvaluje rada města. Tuto cenu obdrží manželé Marie a Jaroslav Semerádovi, Ing. Zdeněk Bažant, paní Růžena Hrabalová, Mgr. Soňa Nezhodová PhD. A spolek Všehoschopných. Slavnost se koná v předvečer státního svátku jako další z akcí k 100. výročí vzniku Československé republiky.

Do školního autobusu nastoupí průměrně 68 osob denně
Školní autobus má za sebou necelých 14 dní provozu. V pondělí 3. září začal jeho zkušební tříměsíční provoz. Kapacita autobusu je 44 míst k sedění, 48 míst k stání. Užívají ho žáci, rodiče s dětmi i senioři. Statistika provozu je velmi pozitivní, průměrně ho použije 68 osob denně. Provoz je hrazen z rozpočtu města a denně stojí necelých 400 korun.

-ves-

 

odebírejte přes RSS