Z jednání zastupitelstva. Město žádá o střednědobý úvěr na investiční akce

20. 10. 2017 · 3 minuty čtení
Téma Z města

Zastupitelé se sešli na XXVI. zasedání Zastupitelstva města Hustopeče ve čtvrtek 19. října 2017.

Nový zastupitel složil slib, došlo i ke zvolení nového předsedy finančního výboru
Jiří Unger složil slib zastupitele a nahradil tak Miroslava Patloku, který na minulém zastupitelstvu odstoupil z funkce. Zároveň byl zastupitel Radim Nemeškal zvolen novým předsedou finančního výboru.

Pokračuje se v plánování metropolitní sítě
Projekt metropolitní sítě je nyní ve fázi prvotní projektové dokumentace. Plánuje se její budování ve čtyřech etapách, první z nich začala na Dukelském náměstí, kde bude umístěno sedm bezpečnostních kamer. Zastupitelé opět debatovali nad jejím přínosem pro obyvatele Hustopečí.

Za získané peníze vznikne bazar Druhá šance
Firma Asekol dala městu za řádný sběr odpadu 7.260 korun. Zaměstnanci Odboru životního prostředí navrhli, aby byl za tyto peníze zřízen na sběrném dvoře plánovaný bazar tzv. Druhá šance. Pokud budou mít obyvatelé věc, o které vědí, že ji neupotřebí, ale mohla by sloužit novému majiteli, tak ji mohou do tohoto bazaru dát.

V Hustopečích a okolí možná začne jezdit Senior taxi
Město Hustopeče a Svaz tělesně postižených pracují společně na projektu Senior taxi. Pokud bude tento dvouletý dotační projekt podpořen, první senior taxi vyjede v květnu 2018. K dispozici bude seniorům a osobám se zdravotním postižením v Hustopečích a okolních obcích. Za město Hustopeče podklady do projektu připravuje sociální odbor.

Komunikace v ulici Kpt. Jaroše
Zastupitelé Roman Záruba a Richard Homola jednali s petičním výborem, který opakovaně žádal prověření komunikace v ulici Kpt. Jaroše. Podle nich není vhodná pro plánovanou budoucí vytíženost z důvodu nové výstavby, ačkoli podle platné územní studie je nová lokalita obslužná právě z této ulice. Společně prošli občany navrhované varianty, např. zúžení vozovky, umístění dopravní značky, pasportizaci podzemních prostor. „Po konzultaci s odborníky nám nebylo doporučeno provádět náhodné vrty bez předchozího zmapování sklepů. Jako nejvhodnější se jeví varianta měření georadarem.“ řekl Richard Homola. Zastupitelé nakonec pověřili starostku Hanu Potměšilovou a zastupitele Zárubu a Homolu, aby vyjednávali o možném dalším napojení rozvojového území s developerem.

Finanční deklarace sítě sociálních služeb ORP Hustopeče
Zastupitelé schválili Finanční deklaraci sítě sociálních služeb Hustopečí jako obce s rozšířenou působností. Tato každoroční deklarace je nutná proto, aby poskytovatelé sociálních služeb mohli žádat o dotace.

Směna pozemku nutná pro vznik nové okružní křižovatky
Směna části městského pozemku je nutná pro vznik kruhového objezdu na kraji města ve směru na Starovice. „Vedeme jednání se všemi zúčastněnými firmami, budoucími investory. Držíme se územního plánu a územní studie. Tento kruhový objezd má sloužit pro vjezd do nových rozvojových zón pro průmysl i pro bydlení.“, řekla starostka Hana Potměšilová. O budoucím fungování této lokality zastupitelé dlouze diskutovali, především o jejím financování. Zastupitelé nakonec se směnou pozemku souhlasili a stanovili také minimální prodejní cenu za zbytnou část pozemku, který v loňském roce město zakoupilo.

Město žádá o střednědobý úvěr a kontokorent
Již na minulých zastupitelstvech se řešil záměr úvěru 31 milionů na vybudování Centra volného času Pavučina s rezervou na další investiční akce. Přítomní zastupitelé smlouvu schválili. Zároveň schválili kontokorentní úvěr ve výši 14 milionů korun, který se může použít na předfinancování dotačních akcí, na které dojdou finance až po jejich dokončení.

-ves-

odebírejte přes RSS