Z jednání zastupitelstva: vybírají se názvy nových ulic na Křížovém vrchu

11. 9. 2020 · 2 minuty čtení · 5 fotografí · 1 video
Téma Z města

Zastupitelstvo města Hustopeče se ve čtvrtek 10. září sešlo na své XIV. schůzi. Starostka Hana Potměšilová přítomným oznámila, že se bude otevírat výjezdní základna v areálu nemocnice či proběhne kolaudace druhého bytového domu na Žižkově ulici.


Sdělení starostky

  • Ministerstvo zemědělství schválilo směnu pozemků mezi Lesy ČR a městem Hustopeče. Smlouva je ze strany Hustopečí podepsána a po úhradě doplatku a vkladu do katastru nemovitostí město získá pozemky, které budou využity pro rozšíření čističky odpadních vod.
  • V pátek 18. září bude slavnostně otevřena výjezdní základna ZZS JMK v areálu Nemocnice Hustopeče, o týden později dojde k poklepání základního kamene výstavby Domova pro seniory. Stavba domova bude trvat asi rok a půl.
  • Od 1. září začal zkušební provoz na železnici. Z vlakového nádraží aktuálně vyjíždí motorový vlak – zrušila se tak náhradní autobusová doprava. Nový jízdní řád začne platit od 13. prosince, kdy bude jezdit vlak v třicetiminutových intervalech a ve směru do Brna bez přestupu v Šakvicích.
  • Koncem září proběhne kolaudace nového bytového domu na ulici Žižkova, který má šest bytů. Primárně jsou určeny pro rodiče s dětmi, kteří jsou v bytové nouzi.
  • Zastupitelé pověřili vedení města k jednání o možnosti odkupu pozemků pod bývalou svářečskou školou. 
6. rozpočtové opatření města schváleno
Změny v rozpočtu se týkají především dotací. Nárůst je o 48 milionů, je to především proto, že byly během léta podepsány smlouvy na dotované investice v MŠ Na Sídlišti a ZŠ Nádražní. Zastupitelstvo města 6. rozpočtové opatření schválilo.

 

Dotace spolkům 2020 – II. kolo
Představitelé města schválili ve druhém kole dotace spolkům podle návrhu komisí rady města. Podporu získají například  Hafo Krů z.s., Linka bezpečí nebo Klub historie a vlastivědy.

Rozdělení dotací sociálním službám – II. kolo
Zastupitelé odsouhlasili přerozdělení dotací pro subjekty sociálních služeb. „Jedná se spíše o formalitu, jelikož nám do sociálního systému obce s rozšířenou působností vstoupila nová obec, která přispěla částkou 107 tisíc, ty je potřeba přerozdělit,“ říká starostka Hana Potměšilová. Peníze rozděluje sociální odbor podle platné metodiky registrovaným sociálním službám.

Názvy ulic v lokalitě Křížový vrch
Zastupitelé byli vyzváni k návrhu názvu ulic na Křížovém vrchu, kde se brzy začne stavět. „Rada pracuje s názvy ulic po osobnostech s vazbou na město – například Scholzova, Hoškova, Ludvíka Masaryka – či s křesťanskými patrony v návaznosti na lokalitu Křížového vrchu – Svatováclavská, Sv. Anežky České či Cyrilometodějská,“ popisuje starostka. Nové jméno hledají čtyři ulice. Padl také návrh na názvy, které by vycházely z odrůd vín typických pro region. Na listopadovém jednání se k tématu zastupitelé znovu vrátí.  

Diskuze o názvu stanic vlakového nádraží
Zastupitelé diskutovali o podnětu navrhovatelů na změnu názvů nádraží – Hustopeče u Brna a Šakvice. O změnu totiž může žádat obec, na jejímž katastru se stanice nachází. Město připraví krátký dotazník.

Občané diskutovali se zastupiteli např. o výstavbě a financování městského sportovního stadionu, o petici občanů z ulice Alšova a řešení dopravní situace v této ulici či o možnosti nákupu jízdenek po zrušení pokladny na vlakovém nádraží.

Podrobný zápis z jednání zastupitelstva najdete na webu města a v Hustopečských listech. Příští zasedání zastupitelstva města je plánováno na 5. listopadu.    

-vyh-

odebírejte přes RSS