Z jednání zastupitelů: Nová nemovitost, změna územního plánu i výsledky hospodaření

28. 4. 2023 · 2 minuty čtení
Téma Z města
Zastupitelé se setkali na své 5. schůzi ve čtvrtek 27. dubna. Mezi důležité body patřily změna územního plánu, koupě a využití nemovitosti od Svědků Jehovových, rozdělení dotací na sociální služby i hospodaření města za rok 2022.

Vedení města schválilo smlouvu s náboženskou společností Svědci Jehovovi ke koupi budovy v Hustopečích v ulici Ktp. Jaroše číslo 880/24. „Jednali jsme s nimi již v roce 2019 a požádali je, aby v případě prodeje svého ústředí oslovili jako první město. Novou budovu využijeme jako zázemí pečovatelské služby,“ vysvětlila Potměšilová.
Pečovatelská služba se od 1. ledna 2023 oddělila od penzionu pro důchodce a vznikly dvě samostatné organizační složky. Obě aktuálně sídlí v Žižkově ulici, nicméně z důvodu rozrůstající se pečovatelské služby potřebují její zaměstnanci větší prostor, klid a soukromí pro klienty a jejich rodinné příslušníky. „Aktuálně mají v péči 30 místních obyvatel, kteří nejsou plně soběstační a bez pomoci pečovatelek by skončili v některém nemocničním zařízení. S novým prostorem zvažujeme například i půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, které si nyní potřební musí zajistit buď z Klobouk nebo Němčiček,“ zdůvodnil využití nového zázemí místostarosta, Josef Horák.

Společnosti působící v sociálních službách v ORP Hustopeče získaly od města dotace na svoji činnosti. Mezi podpořené subjekty patří Diakonie Betlém, Domovinka Němčičky, Dotyk II, Sdružení Filia, Girasole, Oblastní charita Břeclav, Práh Jižní Morava, Oblastní charita Rajhrad, Ratolest Brno, a Spondea.

Zastupitelé zadali pořízení změny číslo 6 Územního plánu Hustopeče. „Pro rozvoj města je tato změna velmi důležitá, reaguje na novou vyhlášku platnou od 1. 1. 2023. Ta uvádí, že obce, které neprovedou jednotnou standardu územního plánu, nebudou moct uskutečňovat žádné další změny a vyhotovování územních plánů,“ vysvětlila Potměšilová.

Schválen byl závěrečný účet a účetní závěrka města za rok 2022. „Po uzavření auditu, který potvrdil zdravé hospodaření města, jsme předložili dokumenty ke schválení zastupitelům. Ti udělili souhlas bez výhrad,“ uvedl k ekonomickým výkazům místostarosta, Bořivoj Švásta.

Mezi úkoly, kterými pověřili zastupitelé členy rady města, patří zvážení dalšího fungování turistické ubytovny v Celné v Orlických horách a prověření možností pořizování přímých přenosů z veřejných jednání zastupitelů.

-hrad-

 

odebírejte přes RSS