Zasedání zastupitelstva města se uskuteční ve čtvrtek 8. září

30. 8. 2022 · 1 minuta čtení
Téma Z města

Starostka města Hustopeče podle § 103, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů svolává
 XXIX. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HUSTOPEČE, které se uskuteční ve čtvrtek 8. září 2022 v 17:00 hodin v zasedací místnosti radnice

Program:

 I. Zahájení
 II. Sdělení starostky
 III. Zpráva Finančního výboru
 IV. Zpráva Kontrolního výboru
  V. Hlavní body:
 a. Žádost o prodej části městského pozemku p.č. 4542/319 v k.ú. Hustopeče u Brna na ul. Gen. Peřiny
 b. Žádost o prodej částí městských pozemků p.č. 1833/5 a p.č. 1677/17, v k.ú. Hustopeče u Brna na ul. Dvořákova
 c. Žádost o prodej částí městských pozemků p.č. 991/11, 982/42, 2004/5 v k.ú. Hustopeče u Brna na ul. Okružní
 d. Žádost o prodej části městského pozemku p.č. 1262/1 v k.ú. Hustopeče u Brna v prodloužení ul. Vinařská
 e. Žádost o směnu městského pozemku p.č. KN 4890/12 v lokalitě Holiny za areál spol. MOSS Logistics na ul. Šafaříkova
f. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci p.č. 3138/4 v k.ú. Hustopeče u Brna od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
g. Obecně závazná vyhláška města Hustopeče o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
   h. Rozpočtové opatření města Hustopeče č. 5/2022
 i. Žádosti o dotace II. kolo
 j. Návrh schválení nové ulice v lokalitě „Starý vrch“
VI. Diskuze občanů (18:00 – 18:30 hod.)
VII. Příspěvky členů ZM
VIII. Diskuze občanů (pokračování)
IX. Kontrola přijatých usnesení
X. Závěr

V Hustopečích dne 30.08.2022 

PaedDr. Hana Potměšilová, starostka města

odebírejte přes RSS