Zastupitelé jednali: Dotace pro spolky i vyšší daň z nemovitostí

12. 9. 2023 · 2 minuty čtení
Téma Z města
Zastupitelé se sešli na své schůzi ve čtvrtek 7. září. Schválili změny číslo 4 a 5 územního plánu, navýšili některé z poplatků a rozdělili dotace místním spolkům a organizacím.

Zastupitelé napodruhé odhlasovali změnu územního plánu číslo 4 a nově také změnu číslo 5. Další připravovaná změna, číslo 6, zareaguje na vyhlášku platnou od 1. 1. 2023. „Ta uvádí, že obce, které neprovedou jednotnou standardu územního plánu, nebudou moct uskutečňovat žádné další změny v územním plánu,“ vysvětlila starostka, Hana Potměšilová.

Hustopeče mají nový Program rozvoje města. „Děkuji všem občanům, kteří vyjádřili svoje názory v dotazníku a pomohli tak naše město nasměrovat. Dokument zaktualizoval předchozí strategický plán a je důležitým podkladem pro získávání dotací a realizaci rozvojových záměrů. Platit bude do roku 2027,“ avizovala Potměšilová.

Vedení města rozhodlo o navýšení poplatků za odpady, z pobytu a za užívání veřejného prostranství. Změny začnou platit od nového roku. „Za odpady zaplatí lidé ročně o 200 korun navíc, tzn. 900 korun. Podle předběžné kalkulace celá vybraná částka padne na svoz a likvidaci komunálního odpadu, dalších téměř 300 tisíc korun zaplatí městská kasa,“ vysvětlila Potměšilová. Připlatí si také prodejci. Sazba za užívání veřejného prostranství vzrostla z 10 korun za metr čtvereční a den na 50 korun. Navýšen byl rovněž poplatek z pobytu z původních 16 korun za osobu a den na 25 korun.

Zastupitelé schválili obecně závaznou vyhlášku s účinností od 1. 1. 2024 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí. Došlo ke sjednocení základního koeficientu, který vychází z počtu obyvatel a násobí se jím základní sazba daně u všech stavebních pozemků, zdanitelných staveb a jednotek na celém území města, na hodnotu 1,6. U staveb a jednotek sloužících podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě je základní koeficient 1,5. Nově zastupitelé schválili místní koeficient, jehož hodnota je 2,0. Výnos z daně z nemovitostí zůstává v rozpočtu města a slouží například k obnově a budování nových chodníků, komunikací či správě veřejného osvětlení.

Dotace města podpoří zejména sport. V druhém dotačním kole si přes 300 tisíc korun připsala tělovýchovná jednota, peníze na podporu činnosti získali rovněž plavci, házenkáři či rybáři. Mezi „nesportovní“ příjemce se zařadily evangelická farnost, které finance pomůžou se zateplením stropu nad farou, nebo domov pro seniory. Ten dar využije na zvelebení okolí a aktivizaci klientů.

Zastupitelé rozhodli o čerpání dlouhodobého úvěru ve výši 55 milionů korun. Určený je na dvě významné investiční akce. Jedná se o zasíťování stavebních pozemků v ulici Generála Peřiny a realizaci úsporných opatření metodou EPC v budově ZŠ Komenského. Splatnost úvěru je 20 let a úroková sazba ve výši 4 % je zafixovaná na 2 roky.

-hrad-

 

odebírejte přes RSS