Zastupitelé jednali. Rozdělili dotace a rozšířili činnost CVČ Pavučina o dopravní výuku

11. 2. 2022 · 2 minuty čtení
Téma Z města
Popětadvacáté se sešli zastupitelé našeho města. Podpořili první rozpočtové opatření, rozdělili dotace spolkům a organizacím a zvedli ruce pro změnu zřizovací listiny CVČ Pavučina, díky které její zaměstnanci můžou zajišťovat dopravní výchovu pro žáky základních škol z okolního regionu.

Vedení města vyčlenilo z rozpočtu 3 miliony korun na podporu činnosti zájmových a neziskových organizací. V prvním kole zastupitelé rozdělili přes 2,4 miliony korun a podpořili téměř tři desítky subjektů. „Nejvíce peněz poputuje do sportu. Získali je například tělovýchovná jednota, házenkáři, šachisté, plavecký klub, karatisté a další. Na nesportovním poli dotace míří například do farnosti, svazu tělesně postižených, fotoklubu, skautům i na podporu domácí hospicové péče,“ vyjmenovala účely starostka města, Hana Potměšilová. O žádosti fotbalistů (FC Hustopeče) na údržbu tréninkové hrací plochy, kabin a pokrytí provozních nákladů zastupitelé nerozhodli, ale posunuli ji k dalšímu projednání. „Před finálním verdiktem se sejdeme s vedením sportovního zařízení města (SPOZAM), tělovýchovné jednoty i fotbalového klubu a upřesníme si, kdo bude zajišťovat pravidelnou údržbu fotbalových hřišť na stadionu, což souvisí s poskytnutím dotace,“ vysvětlil důvod odkladu rozhodnutí místostarosta Bořivoj Švásta.
Šanci na získání financí z rozpočtu města mají i další zájemci splňující podmínky. Uzávěrka druhého kola žádostí o dotace, ve kterém zbývá rozdělit ještě více než půl milionu korun, je 30. června 2022.

Zastupitelé schválili první rozpočtové opatření v letošním roce. Jedná se především o přesun a navýšení peněz na nedokončené investice a opravy z předchozího roku. Zastupitelé počítají rovněž s rezervou na finanční spoluúčasti u projektů, které získají dotaci z národních či evropských zdrojů nebo s výdaji na odstranění případných neodkladných havarijních stavů. Tyto investice a opravy se do rozpočtu dostanou dalšími rozpočtovými opatřeními v souvislosti s aktuální situací.

Centrum volného času Pavučina zajistí nově dopravní výchovu na dopravním hřišti v ulici Lipová. „Cílem této výchovy, která je zařazena do povinné školní docházky žáků 4. a 5. tříd, je zvýšit povědomí dětí o bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Až do loňského roku ji zajišťovali zaměstnanci AR autoškoly. Od nynějška ji převezmou pracovníci CVČ Pavučina, kteří mají kompetence k výchovně vzdělávací činnosti pro děti i dospělé,“ vysvětlila Potměšilová.
-hrad-

 

odebírejte přes RSS