Zastupitelé jednali ve čtvrtek 14. dubna

19. 4. 2022 · 1 minuta čtení · 1 fotografie
Téma Z města

14. dubna zasedli k jednacímu stolu zastupitelé. Schválili bezúplatný převod pozemku, dodatek ke zřizovací listině CVČ Pavučina, darovací smlouvu s místní nemocnicí i počet zastupitelů pro nové volební období.

Zastupitelé schválili podání žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ohledně bezúplatného převodu pozemku v Bratislavské ulici. „Tento pozemek je součástí bezbariérové trasy, která povede od ulice Palackého směrem k areálu firmy Moss. Celá stavba je již vyprojektovaná a připravená k podání žádosti o dotaci,“ doplnil místostarosta, Bořivoj Švásta.

Do zřizovací listiny Centra volného času Pavučina přibyla organizace adaptační skupinky pro ukrajinské děti válečných uprchlíků. „Jedná se o předškolní děti a hlavním cílem je pomoct jim při začleňování. S péčí o ně pomáhají i ukrajinské maminky a svoje místo skupinka našla v  M-klubu pod společenským domem v Herbenově ulici,“ doplnila starostka, Hana Potměšilová.

Zastupitelé odsouhlasili dar ve výši 200 tisíc korun místní nemocnici. Peníze jsou účelově vázány na koupi čtyř termo vozíků pro kuchyni.


Zastupitelé se seznámili s Komunitním plánem sociálních služeb pro ORP Hustopeče, který schválili. Podle tohoto důležitého dokumentu se budou udržovat a dále rozvíjet služby v mikroregionu po dobu tří let.

Zastupitelé schválili ukončení veřejné sbírky na pomoc obcím postižených tornádem k datu 30. dubna. Po dohodě s obcemi mikroregionu rovněž odsouhlasili rozdělení zůstatku stejným dílem mezi městys Moravská Nová Ves a obec Hrušky. Občané mohou i nadále přispívat na účty jednotlivých obcí bez omezení.

Rozhodovalo se o počtu zastupitelů v novém volením období. Zastupitelé odhlasovali ponechání stávajícího počtu, tzn. 21 zastupitelů.

-hrad-

odebírejte přes RSS