Zastupitelé odsouhlasili místní akční plán vzdělávání, návrh rozpočtu na rok 2018 či budoucí směnu pozemků ve směru na Starovice

8. 12. 2017 · 2 minuty čtení
Téma Z města

Zastupitelé se sešli na XXVII. zasedání Zastupitelstva města Hustopeče.

Místní akční plán pro vzdělávání dostal zelenou
Ve všech mikroregionech vznikají dokumenty důležité pro možnost získávání dotací z evropských fondů. Odborníci na vzdělávání a další členové pracovní skupiny vytvořili dokument Místní akční plán vzdělávání na území ORP Hustopeče do roku 2023. Jeho schválení bylo důležité pro to, aby školy v mikroregionu mohly žádat o dotace.

Hasičský záchranný sbor v Hustopečích získal tradiční podporu
V Hustopečích nejsou dobrovolní hasiči, proto město využívá služeb Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Zastupitelé opakovaně schvalují darovací smlouvu hasičům, užívajícím místní požární stanici, na částku 100 tisíc korun a příspěvek na vybavení.

Žadatelé o dotace z rozpočtu města chtějí více než pět milionů korun
Zastupitelé byli seznámeni s přehledem podaných žádostí o dotace z rozpočtu města na rok 2018. Žadatelé z různých oblastí dohromady žádají o částku přes pět milionů korun, v rozpočtu města se počítá s uvolněním sumy 2,5 milionu korun. Seznam dostanou komise rady města k projednání. Navrhnou výše dotací, které bude zastupitelstvo schvalovat na příštím jednání.

Návrh rozpočtu na rok 2018 počítá s přebytkem
Rozpočet města Hustopeče na rok 2018 byl schválen jako přebytkový. Přebytek financí bude použit na splátku úvěru. Příjmy jsou navrženy ve výši kolem 166 milionů korun a výdaje ve výši 159 milionů korun. V návrhu rozpočtu byla zvýšena částka příspěvku pro základní školy.

Plánovaná směna pozemků s Wesfalií vrátí podstatnou část původní investice
Zastupitelé odsouhlasili vyhlášení záměru směny pozemků se společností Westfalia, který je nutný kvůli vybudování kruhového objezdu ve směru na Starovice. Směna proběhne s doplatkem za cenu minimálně 1500 Kč/m2. Městu se tak vrátí do rozpočtu více než polovina částky, kterou za strategický pozemek zaplatilo.

Došlo k úpravám několika obecně závazných vyhlášek
Do obecně závazné vyhlášky o nočním klidu byl mezi výjimky z rušení klidu zařazen Festival alternativní muziky Dokud ještě žijem, který se bude konat vždy v únoru. Dále obec Starovice navrhla, aby se sjednotilo omezení provozu plynových děl v době vinobraní. Závazná vyhláška nyní zakazuje používání děl od 20:00 do 6:00 hodin. Také byla upravena vyhláška o poplatcích za komunální odpad, která nyní osvobozuje od poplatku např. osoby umístěné v dětském domově, studenty na zahraničním pobytu apod. Částka 448 Kč na občana za rok zůstává nezměněná.

-ves-

odebírejte přes RSS