Zastupitelé schválili žádost o úvěr na investiční akce

16. 6. 2017 · 3 minuty čtení
Téma Z města

Zastupitelé se sešli na svém XXIII. zasedání ve čtvrtek 15. června 2017. Jednali o prodeji i koupi pozemků, udělení příspěvku na odlehčenou péči, uvolnění peněz z rozpočtu na nákup pásové myčky, vyvěšování informací na úřední desce, novém inženýrskogeologickém průzkumu a o žádosti o úvěr na investiční akce.   

Město Hustopeče bude žádat o úvěr na rekonstrukce 
Zastupitelstvo schválilo záměr vyřízení úvěru ve výši 31 milionů korun na financování rekonstrukce Pavučiny, případně k financování spoluúčastí na dalších akcích.
Plánovaná investice se bude týkat převážně rekonstrukce budovy Centra volného času Pavučina. Ideálně by ji měla nahradit nová dvoupodlažní budova. Centrum navštěvuje celoročně kolem 260 dětí týdně a nabízí přibližně 40 kroužků. Pavučina tím získá větší kapacitu pro výukové programy, zájmové činnosti i letní tábory. Město zároveň připravuje žádost o dotaci, která v případě schválení a přidělení financí může pokrýt až dvě třetiny investic na rekonstrukci budovy.
Úvěr by potom také mohl pokrýt část výdajů, pokud by město získalo dotace na akce Stavební úpravy a vybavení ZŠ Komenského, Rekonstrukce krytého bazénu Hustopeče nebo jiné investice. 

Na úřední desce budou uvedeny schválené výjimky z vyhlášky o nočním klidu
V souvislosti s akcí, která se konala v pátek 9. června na Křížovém vrchu navrhl kontrolní výbor zastupitelstvu, aby uložilo radě města upravit vyhlášky č. 2/2017 O nočním klidu a č. 2/2015 Vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky. Na úřední desce i na webu by měly být zveřejnovány veškeré schválené noční akce a výjimky, aby byly obyvatelé Hustopečí informováni. Zastupitelé uložili radě města připravit návrh úprav obou vyhlášek.     

Město prodalo pozemek pod vodním tokem Pradlenka             
Vedení města nabídlo Povodí Moravy odkup pozemku, jež je uvedený jako vodní plocha – koryto vodního toku Pradlenka. Zastupitelé prodej odsouhlasili za kupní cenu stanovenou na základě znaleckého posudku.   

Diecézní charita Brno získala příspěvek 
Oblastní charita Rajhrad požádala o příspěvek ve výši 26 tisíc korun na zajištění sociálních služeb pro osoby z města Hustopečí, kterým byla v minulém roce poskytnuta odlehčená péče. Zastupitelé poskytnutí příspěvku jednomyslně odhlasovali.  

Město koupilo pozemky ve směru na Šakvice 
Na minulém zastupitelstvu byla předložena nabídka odkupu pozemku p. č. 4740/21 patřící Lesům ČR. Jedná se o necelé dva hektary ve směru na Šakvice a zastupitelstvo tento nákup schválilo za cenu kolem 370 tisíc korun.     

Z rozpočtu bude uvolněna částka na nákup pásové myčky do školní jídelny 
Zastupitelé jednali o uvolnění financí z rozpočtu města na nákup pásové myčky do školní jídelny na Základní škole Komenského. Současný stroj je v provozu již 25 let a musí denně umýt 700 sad nádobí. Během posledního roku začal prokazovat řadu vad a je v havarijním stavu. Po diskuzi se zastupitelé rozhodli uvolnit na nákup částku 1,4 milionu korun s tím, že výběrové řízení bude provádět Majetkoprávní odbor města Hustopeče. Uvedená částka je navržena na základě průzkumu a předpokládá se, že pořizovací cena bude nižší.      

Vznikne nový inženýrskogeologický průzkum 
Čas určený k diskuzi obyvatel Hustopečí se členy zastupitelstva se týkal převážně současné komunikace na ulici Kpt. Jaroše, která bude sloužit obyvatelům plánované výstavby na Křížovém vrchu. V místy až bouřlivé debatě padaly argumenty pro i proti užívání komunikace k dopravě do plánované zástavby. Na návrh zastupitele Jiřího Kadrnky zastupitelstvo uložilo radě města objednat inženýrskogeologický průzkum podloží.    

-ves-

 

odebírejte přes RSS