Zastupitelé se sešli na ve svém prvním letošním zasedání

28. 2. 2020 · 2 minuty čtení · 1 video
Téma Z města

Úderem 17. hodiny ve čtvrtek 27. února zahájila starostka města Hana Potměšilová X. zasedání zastupitelstva města. 


Starostka krátce shrnula novinky, které se od posledního zastupitelstva udály. Z těch nejdůležitějších vybíráme:

  • Město obdrželo dotaci na retenční nádrž do areálu městských služeb. Město tak bude moci zadržovat vodu ze střech areálu na zavlažování městské zeleně.
  • Na parkovišti u nádraží budou umístěna měřidla obsazenosti – město tak splní cíl, který si dalo v rámci směřování „smart technologií“. 
  • Proběhla jednání s Jihomoravským krajem a ředitelstvím Nemocnice Hustopeče ohledně výstavby Domova pro seniory. Jednalo se o podobě celé lokality, o parkování nebo o možném budoucím převodu části pozemku na Jihomoravský kraj, který by byl součástí plánované klidové zóny.
  • Vedení města sleduje práce na projektové dokumentaci rekonstrukce Společenského domu. V dokumentaci proběhlo několik změn týkajících se např. stravovacích prostor nebo bezbariérovosti.
  • V ulici Žižkova pokračuje výstavba dvou bytových domů. První z nich je ve fázi dokončování. Ve všech 11 bytech jsou instalované kuchyňské linky, dveře, je funkční výtah, řeší se detaily. Druhý z domů určený pro rodiče s dětmi v bytové nouzi má před dokončením střechy, dělají se příčky. V následné diskuzi byly zodpovězeny otázky zastupitelů. Zde jsou důležité odpovědi. Zájemci z řad seniorů se hlásí u vedoucí Penzionu Hustopeče, zájemci z řad rodičů na sociálním odboru Města Hustopeče. Ti také, spolu se sociální komisí Rady města, budou podle daných kritérií vybírat nové obyvatele. Předpokládané stěhování do obou domů je na podzim tohoto roku.
Hlavní body jednání

Po zprávě Finančního a Kontrolního výboru přistoupili zastupitelé k hlavním bodům jednání. 

Souhlas se vstupem do chodníku na ulicích Hybešova, Brněnská, Žižkova a Tyršova
V souvislosti s odstraňováním sloupů nízkého napětí a kabelizací drátů do chodníku, kterou provede firma E.ON, zastupitelé hovořili o povolení realizace tohoto projektu a návrh jednohlasně schválili. Termín dokončení projektu je naplánován na 31. 8. 2020. Současně s touto stavbou proběhne investice města, kdy bude nově osazovat sloupy veřejného osvětlení v ulici Brněnská. 

Zastupitelé darovací smlouvou převedli klimatizace na Nemocnici Hustopeče
Na základě veřejné sbírky ve městě Hustopeče byly v roce 2014 zakoupeny pro oddělení ošetřovatelské péče klimatizační jednotky. „Při předávání nemocnice Jihomoravskému kraji v roce 2015 bohužel nebyly klimatizace uvedeny v seznamu převáděného majetku,“ osvětlila situaci Hana Potměšilová. Zastupitelé nedorozumění vyřešili schválením darovací smlouvy na hustopečskou nemocnici, a to jednohlasně.

První kolo dotací města organizacím a spolkům
Představitelé města schválili „jarní kolo“ dotací charitativním, sportovním, církevním a dalším spolkům podle návrhu komisí Rady města. Přerozděleno bylo téměř 2,9 milionu korun. Další možnost podání žádosti o dotace bude na podzim tohoto roku. K přerozdělení zbývá 113 000,- pro spolky a 89 000,-  pro sportovce.

První rozpočtové opatření města Hustopeče v roce 2020
Zastupitelstvo města Hustopeče schválilo 1. rozpočtové opatření roku 2020. Příjmy rozpočtu se navyšují o 23 179 000 Kč na 214 266 000 Kč a výdaje se navyšují o 86 060 000 na 278 319 000 Kč. Město počítá s investicemi do školství, volného času či infrastruktury.

Podrobnější informace o projednávaných bodech zjistíte na webových stránkách města nebo v Hustopečských listech. Příští zasedání zastupitelstva se bude konat 23. 4. 2020.

-vyh- -nov-   

 

 

 

 

 

odebírejte přes RSS